Ga naar hoofdinhoud

Verschillen tussen Direct Discovery en gegevens in het geheugen

Model voor opslag in het geheugen

In het model voor opslag in het geheugen van QlikView worden alle unieke waarden in de velden die zijn geselecteerd in een tabel in het load-script in veldstructuren geladen en worden de associatieve gegevens tegelijkertijd in de tabel geladen. De veldgegevens en de associatieve gegevens worden allemaal in het geheugen opgeslagen.

One table with three fields.

Een tweede, gerelateerde tabel die in het geheugen wordt geladen deelt een gemeenschappelijk veld en die tabel voegt mogelijk nieuwe unieke waarden aan het gemeenschappelijke veld of deelt bestaande waarden.

Two tables with a common field.

Direct Discovery

Wanneer tabelvelden worden geladen met een Direct DiscoveryLOAD-opdracht (Direct Query), wordt een vergelijkbare tabel gemaakt met alleen de DIMENSION-velden. Net als bij de velden in het geheugen worden de unieke waarden voor de DIMENSION-velden in het geheugen geladen. Maar de associaties tussen de velden blijven bestaan in de database.

One table with two dimension fields.

MEASURE-veldwaarden blijven eveneens bewaard in de database.

One table with measure field values left in the database.

Zodra de Direct Discovery-structuur is vastgesteld, kunnen de Direct Discovery-velden worden gebruikt in combinatie met bepaalde grafiekobjecten en kunnen zij worden gebruikt voor associaties met velden in het geheugen. Als een Direct Discovery-veld wordt gebruikt, maakt QlikView automatisch de juiste SQL-query om uit te voeren op de externe gegevens. Wanneer selecties worden uitgevoerd, worden de bijbehorende gegevenswaarden van de Direct Discovery-velden gebruikt in de WHERE-voorwaarden van de databasequery's.

Bij elke selectie worden de grafieken met Direct Discovery-velden opnieuw berekend, waarbij de berekeningen plaatsvinden in de brondatabasetabel door het uitvoeren van de SQL-query die is gemaakt door QlikView. De functie voor berekeningsvoorwaarden kan worden gebruikt om aan te geven wanneer grafieken opnieuw moeten worden berekend. Totdat aan de voorwaarde wordt voldaan, verzendt QlikView geen query's om de grafieken opnieuw te berekenen.

Prestatieverschillen tussen velden in het geheugen en Direct Discovery-velden

Verwerking in het geheugen is altijd sneller dan verwerking in brondatabases. De prestaties van Direct Discovery geven de prestaties van het systeem aan waarop de database wordt uitgevoerd die de Direct Discovery-query's verwerkt.

Het is mogelijk om de standaard aanbevolen procedures te gebruiken voor afstemming van databases en query's in Direct Discovery. Alle prestatieafstemmingen moeten plaatsvinden op de brondatabase. Direct Discovery biedt geen ondersteuning voor prestatieafstemmingen voor query's vanuit het QlikView-document. Het is echter mogelijk om asynchrone, parallelle aanroepen uit te voeren op de database door gebruik te maken van de voorziening voor verbindingsgroepering. De syntaxis van het load-script voor het instellen van de groeperingsvoorziening is als volgt:

SET DirectConnectionMax=10;

Caching in QlikView verbetert eveneens de algehele gebruikerservaring. Zie Caching en Direct Discovery hieronder.

De prestaties van Direct Discovery met DIMENSION-velden kunnen tevens worden verbeterd door sommige velden los te koppelen van hun associaties. Dit wordt gedaan met het trefwoord DETACH in DIRECT QUERY. Hoewel geen query's worden uitgevoerd op losgekoppelde velden, maken deze wel deel uit van de filters, waardoor de selectie wordt versneld.

Hoewel velden in het geheugen van QlikView en Direct Discovery DIMENSION-velden beide hun gegevens in het geheugen hebben opgeslagen, is de manier waarop zij worden geladen van invloed op de snelheid van de laadbewerkingen in het geheugen. Velden in het geheugen van QlikView bewaren slechts één kopie van een veldwaarde wanneer er meerdere exemplaren van dezelfde waarde zijn. Alle veldgegevens worden echter geladen, waarna de dubbele gegevens worden uitgesorteerd.

DIMENSION-velden slaan eveneens slechts één exemplaar van een veldwaarde op, maar de dubbele waarden worden uitgesorteerd in de database voordat ze in het geheugen worden geladen. Wanneer u te maken hebt met grote hoeveelheden gegevens, zoals meestal het geval is bij het gebruik van Direct Discovery, worden de gegevens veel sneller geladen als DIRECT QUERY-laadbewerking dan via de SQL SELECT-laadbewerking die wordt gebruikt voor velden in het geheugen.

Verschillen tussen de gegevens in het geheugen en databasegegevens

DIRECT QUERY is hoofdlettergevoelig bij het uitvoeren van associaties met gegevens in het geheugen. Direct Discovery selecteert gegevens uit brondatabases op basis van de hoofdlettergevoeligheid van de databasevelden in query's. Als de databasevelden niet hoofdlettergevoelig zijn, geeft een Direct Discovery-query mogelijk gegevens als resultaat die een query in het geheugen niet zou retourneren. Als bijvoorbeeld de volgende gegevens bestaan in een database die niet hoofdlettergevoelig is, levert een Direct Discovery-query van de waarde "Red" alle vier de rijen als resultaat op.

Voorbeeld tabelgegevens
ColumnA ColumnB
red one
Red two
rED three
RED four

Een selectie in het geheugen van "Red,", daarentegen, resulteert uitsluitend in:

Red two

QlikView normaliseert gegevens in een mate die overeenkomsten oplevert bij geselecteerde gegevens die databases niet zouden opleveren. Het resultaat is dat een query in het geheugen meer overeenkomende waarden oplevert dan een Direct Discovery-query. In de volgende tabel verschillen de waarden voor het getal "1" bijvoorbeeld op basis van de locatie van spaties er omheen:

Voorbeeld tabelgegevens
ColumnA ColumnB
' 1' space_before
'1' no_space
'1 ' space_after
'2' two

Als u "1" selecteert in een keuzelijst voor ColumnA, waarbij de gegevens zich standaard in het geheugen van QlikView bevinden, zijn de eerste drie rijen gekoppeld:

Voorbeeld tabelgegevens
ColumnA ColumnB
' 1' space_before
'1' no_space
'1 ' space_after

Als de keuzelijst Direct Discovery-gegevens bevat, wordt bij de selectie van "1" mogelijk alleen "no_space" gekoppeld. De overeenkomsten die worden geretourneerd voor Direct Discovery-gegevens zijn afhankelijk van de database. Sommige retourneren uitsluitend"no_space" terwijl andere, zoals SQL Server, "no_space" en "space_after" als resultaat opleveren.

Caching en Direct Discovery

Bij QlikView-caching worden selectiestatussen van query's en de gekoppelde queryresultaten in het geheugen opgeslagen. Als dezelfde typen selecties worden gemaakt, voert QlikView de query uit vanuit de cache in plaats van vanuit de brongegevens. Wanneer een andere selectie plaatsvindt, wordt een SQL-query uitgevoerd op de gegevensbron. De resultaten in de cache worden door de gebruikers gedeeld.

Voorbeeld:  

  1. Gebruiker voert eerste selectie uit.

    SQL wordt doorgegeven via de onderliggende gegevensbron.

  2. Gebruiker wist selectie en past dezelfde selectie toe als eerste selectie.

    Het resultaat in de cache wordt geretourneerd, SQL wordt niet doorgegeven via de onderliggende gegevensbron.

  3. Gebruiker voert andere selectie uit.

    SQL wordt doorgegeven via de onderliggende gegevensbron.

Er kan een tijdslimiet worden ingesteld voor caching met de systeemvariabele DirectCacheSeconds. Wanneer de tijdslimiet is bereikt, maakt QlikView de cache leeg voor de Direct Discovery-queryresultaten die zijn gegenereerd voor de voorgaande selecties.QlikView zoekt vervolgens in de brongegevens naar de selecties en maakt de cache opnieuw voor de aangegeven tijdslimiet.

De standaard cachetijd voor Direct Discovery-queryresultaten bedraagt 30 minuten, tenzij gebruik wordt gemaakt van de systeemvariabele DirectCacheSeconds.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com