Ga naar hoofdinhoud

Direct Discovery met QlikView Server en Publisher

Instellingen voor QlikView Server

Sommige instellingen op QlikView Server moeten worden bekeken als Direct Discovery wordt gebruikt in een QlikView-toepassing.

InformatieDeze instellingen zijn van invloed op alle QlikView-documenten die bestaan op dezelfde QlikView Server.

Object Calculation Time Limit

Aangezien de Direct Discovery-functie query's uitvoert op een extern systeem vanuit QlikView, is de tijd voor grafiekberekening afhankelijk van de prestaties van het onderliggende systeem. Het is raadzaam om de instelling Object Calculation Time Limit in de QlikView Management Console hoog genoeg in te stellen zodat de QlikView-grafiek voldoende tijd heeft om de resultaten van de Direct Discovery-query terug te ontvangen vanuit de gegevensbron.

Deze instelling is te vinden op het tabblad Performance van QlikView Server op de QlikView Management Console.

Maximaal aantal symbolen in grafieken

De instelling Maximaal aantal symbolen in grafieken wordt gebruikt om het aantal gegevenspunten in te stellen dat moet worden weergegeven in QlikView-grafieken. Houd er rekening mee dat, aangezien een Direct Discovery-query een groot aantal afzonderlijke waarden kan retourneren, het raadzaam is deze instelling zodanig te definiëren dat QlikView het gewenste aantal gegevenspunten in grafieken kan weergeven.

QlikView Publisher

QlikView Publisher vereist leestoegang tot databasetabellen die worden gebruikt door Direct Discovery. Als QlikView-toepassingen die gebruikmaken van Publisher ook Direct Discovery gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de serviceaccount waaronder Publisher wordt uitgevoerd over de vereiste leestoegang beschikt. Als dat niet het geval is, kan Publisher de Direct Discovery-tabel niet lezen tijdens gepland gegevensvernieuwingen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com