Ga naar hoofdinhoud

Beperkingen bij het gebruik van Direct Discovery

InformatieEr wordt geen nieuwe ontwikkeling voor Direct Discovery uitgevoerd om de beperkingen te verhelpen.

Ondersteunde gegevenstypen

Alle gegevenstypen worden ondersteund in Direct Discovery, hoewel er mogelijk gevallen zijn waarin specifieke gegevensbronindellingen moeten worden gedefinieerd voor QlikView. Dit kan worden gedaan in het load-script via de syntaxis "SET Direct...Format". Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de datumnotatie van de brondatabase kunt definiëren die wordt gebruikt als de bron voor Direct Discovery:

Voorbeeld:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Er zijn tevens twee scriptvariabelen om te besturen hoe de Direct Discovery waarden voor geldbedragen opmaakt in de gegenereerde SQL-opdrachten:

SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')

De syntaxis voor deze twee variabelen is dezelfde als voor MoneyFormat en MoneyDecimalSep, maar er zijn twee belangrijke verschillen in het gebruik:

 • Dit is geen indeling voor weergave, dus zou deze geen valutatekens of scheidingstekens voor duizendtallen moeten bevatten.
 • De standaardwaarden worden niet bepaald door de landinstellingen, maar zijn hard gecodeerd bij de waarden. (Landinstellingsspecifieke indelingen bevatten het valutateken.)

Direct Discovery kan ondersteuning bieden voorde selectie van uitgebreide Unicode-gegevens door gebruik te maken van de SQL-standaardindeling voor uitgebreide tekenreeksliterals (N’<uitgebreide tekenreeks>’) zoals vereist bij sommige databases, zoals SQL Server. Deze syntaxis kan worden ingeschakeld voor Direct Discovery met de scriptvariabele DirectUnicodeStrings. Als deze variabele wordt ingesteld op "true", wordt het gebruik van "N" vóór de tekenreeksliterals mogelijk gemaakt.

Beveiliging

Houd rekening met de volgende aanbevolen procedures op het gebied van veiligheid bij het gebruik van Direct Discovery:

 • Alle gebruikers die dezelfde toepassing gebruiken met de Direct Discovery-functionaliteit gebruiken dezelfde verbinding. Verificatiepass-through en referenties per gebruiker worden niet ondersteund.
 • Sectietoegang wordt uitsluitend ondersteund in de servermodus.
 • Het is mogelijk om aangepaste SQL-opdrachten uit te voeren in de database met een NATIVE-trefwoorduitdrukking, zodat de databaseverbinding die is ingesteld in het load-script een account gebruikt dat alleen-lezen toegang heeft tot de database.
 • Direct Discovery beschikt niet over logboekvoorzieningen, maar het is mogelijk om de ODBC-traceerfunctionaliteit te gebruike.
 • Het is mogelijk de database te overbelasten met aanvragen van de client.
 • Het is mogelijk om gedetailleerde foutberichten op te halen van de logbestanden van de server.

QlikView-functionaliteit die niet wordt ondersteund

Vanwege de interactieve en SQL-syntaxisspecifieke aard van Direct Discovery, worden verschillende functies niet ondersteund:

 • Geavanceerde berekeningen (Set-analyse, complexe uitdrukkingen)
 • Berekende dimensies
 • Vergelijkende analyse (alternatieve state) voor de objecten die gebruikmaken van Direct Discovery-velden
 • Velden van het type Direct DiscoveryMEASURE en DETAIL worden niet ondersteund wanneer de zoekfunctie wordt gebruikt
 • Binair laden vanuit een toepassing die toegang verkrijgt tot een Direct Discovery-tabel
 • Herhalen en Reduceren
 • Synthetische sleutels voor de Direct Discovery-tabel
 • De tabelnaamgeving in het script geldt niet voor de Direct Discovery-tabel
 • Het gebruik van het jokerteken * na het trefwoord DIRECT QUERY in het load-script (DIRECT QUERY *)
 • Oracle-databasetabellen met kolommen met het gegevenstype LONG worden niet ondersteund.
 • Grote gehele getallen in wetenschappelijke notatie, buiten het bereik [-9007199254740990, 9007199254740991], kunnen afrondingsfouten en ongedefinieerd gedrag veroorzaken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com