Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Ondersteunde gegevensbronnen in Direct Discovery

QlikViewDirect Discovery kan worden gebruikt bij de volgende gegevensbronnen, zowel met 32-bits als 64-bits verbindingen:

  • ODBC/OLEDB-gegevensbronnen - Alle ODBC/OLEDB-bronnen worden ondersteund, met inbegrip van SQL Server, Teradata en Oracle.
  • • Aangepaste verbindingen die SQL ondersteunen – SAP SQL Connector, aangepaste QVX-verbindingen voor gegevensarchieven die SQL ondersteunen.

Zowel 32-bits als 64-bits verbindingen worden ondersteund.

SAP

Voor SAP, kan alleen Direct Discovery worden gebruikt met de Qlik SAP SQL Connector, en zijn de volgende parameters vereist in SET-variabelen:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' '; SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';  

SAP gebruikt OpenSQL, waarmee kolommen van elkaar worden gescheiden via een spatie in plaats van via een komma, waardoor de bovenstaande set-opdrachten een vervanging veroorzaken om het verschil tussen ANSI SQL en OpenSQL op te vangen.

Google Big Query

Direct Discovery kan worden gebruikt met Google Big Query en vereist de volgende parameters in SET-variabelen:

SET DirectDistinctSupport=false; SET DirectIdentifierQuoteChar='[]'; SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'  

Google Big Query biedt geen ondersteuning voor SELECT DISTINCT of kolom-/tabelnamen tussen aanhalingstekens en heeft een niet-ANSI configuratie voor aanhalingsteken waarbij gebruik wordt gemaakt van '[ ]'.

MySQL en Microsoft Access

Direct Discovery kan worden gebruikt in combinatie met MySQL en Microsoft Access maar vereist mogelijk de volgende parameters in de set-variabelen vanwege de aanhalingstekens die worden gebruikt in deze bronnen:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle en PostgreSQL

Direct Discovery kan worden gebruikt in combinatie met DB2, Oracle en PostgreSQL maar vereist mogelijk de volgende parameters in de set-variabelen vanwege de aanhalingstekens die worden gebruikt in deze bronnen:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase en MS SQL Server

Direct Discovery kan worden gebruikt in combinatie met Sybase en MS SQL Server maar vereist mogelijk de volgende parameters in de set-variabelen vanwege de aanhalingstekens die worden gebruikt in deze bronnen:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Apache Hive

Direct Discovery kan worden gebruikt in combinatie met Apache Hive, maar vereist mogelijk de volgende parameter in de set-variabelen vanwege de aanhalingstekens die worden gebruikt in deze bronnen:

SET DirectIdentifierQuoteChar='';

Cloudera Impala

Direct Discovery kan worden gebruikt in combinatie met Cloudera Impala, maar vereist mogelijk de volgende parameter in de set-variabelen vanwege de aanhalingstekens die worden gebruikt in deze bronnen:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Deze parameter is vereist bij gebruik van de Cloudera Impala Connector in de Qlik ODBC Connectorpakket. Het is mogelijk geen vereiste als ODBC via DSN wordt gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com