Ana içeriğe geç

LOAD ve SELECT deyimleri

LOAD ve SELECT deyimlerini kullanarak Qlik Sense uygulamasına veri yükleyebilirsiniz. Bu deyimlerin her biri dahili tablo oluşturur. Dosyalardan veri yüklemek için LOAD, veritabanlarından veri yüklemek için ise SELECT kullanılır.

Bu eğitimde, dosyalardan veriler kullanacağımız için LOAD deyimlerini kullanacağız.

Ayrıca, öncelikli LOAD deyimini kullanarak yüklenen verilerin içeriğini değiştirebilirsiniz. Örneğin, alanların yeniden adlandırılması LOAD deyiminde yapılmalıdır; SELECT deyimi alan adlarında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermez.

Qlik Sense içine veri yüklerken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  • Qlik Sense, bir LOAD veya SELECT deyimiyle oluşturulan tablolar arasında herhangi bir fark oluşturmaz. Bu, birkaç tablonun yüklenmesi durumunda, tabloların LOAD veya SELECT ifadeleriyle veya ikisinin bir birleşimiyle yüklenmiş olmasının fark yaratmayacağı anlamına gelir.
  • Deyimdeki veya veritabanında bulunan ilk tablodaki alanların sıralaması, Qlik Sense mantığına göre önemsizdir.
  • Alan adları büyük-küçük harf duyarlıdır ve veri tabloları arasında ilişkilendirme kurmak için kullanılır. Bu sebeple istenen veri modelini elde etmek için komut dosyasında alanların yeniden adlandırılması gereklidir.