Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Put

put deyimi, hiper küpteki bir sayısal değeri ayarlamak için kullanılır.

Sütunlara etiketlerle erişilebilir. Satır ve sütunlara ayrıca bildirim sırasıyla da erişebilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki örneklere bakın.

Söz Dizimi:  

put column(position)=value

Örnek 1:  

Sütunlara etiketlerle erişilebilir.

Bu örnek, Sales olarak etiketli sütunun ilk konumunun değerini 1 olarak ayarlar.

Put Sales(1) = 1;

Örnek 2:  

Hesaplama sütunlarına hesaplamalar için #hc1.measure formatını kullanarak bildirim sırasıyla erişebilirsiniz.

Bu örnek, hiper küpün sıralanmış son halinin onuncu konumunu 1000 değerine ayarlar.

Put #hc1.measure.2(10) = 1000;

Örnek 3:  

Boyut satırlarına, boyutlar için #hc1.dimension formatını kullanarak bildirim sırasıyla erişebilirsiniz.

Bu örnek, bildirilen üçüncü boyutun beşinci satırına Pi sabit değerini koyar.

Put #hc1.dimension.3(5) = Pi();

Bilgi notuDeğerde veya etiketlerde bu tür boyutlar veya ifadeler yoksa sütunun bulunamadığını gösteren bir hata döndürülür. Sütunun indisi sınırların dışındaysa hiçbir hata görüntülenmez.

Daha fazla bilgi