Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

FInv - skript- och diagramfunktion

FInv()returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.

Syntax:  

FInv(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med F-fördelningen och måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FDist på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!