Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ChiInv - skript- och diagramfunktion

ChiInv() returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

Syntax:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med chi2-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen ChiDist på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!