Gå till huvudinnehåll

ChiDensity - skript- och diagramfunktion

ChiDensity() returnerar den ensidiga sannolikheten för chi2-fördelningen. Funktionen Chi2-densitet är associerad med ett chi2-test.

Syntax:  

ChiDensity(value, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!