Gå till huvudinnehåll

GammaInv - skript- och diagramfunktion

GammaInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

Syntax:  

GammaInv(prob, k, θ)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som associeras med Gamma-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.

k

Ett positivt tal definierar den andra formens parameter.
θ Ett positivt tal definierar skalans parameter.

Denna funktion hänger samman med funktionen GammaDist på följande sätt:
If prob = GammaDist(value, k, θ), then GammaInv(prob, k, θ) = value

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!