Gå till huvudinnehåll

GammaDist - skript- och diagramfunktion

GammaDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

Syntax:  

GammaDist(value, k, θ)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.

k

Ett positivt tal definierar den andra formens parameter.
θ Ett positivt tal definierar skalans parameter.

Denna funktion hänger samman med funktionen GammaINV på följande sätt:
If prob = GammaDist(value, k, θ), then GammaInv(prob, k, θ) = value

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!