Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

TInv - skript- och diagramfunktion

TInv() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgrader.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen TDist på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!