Gå till huvudinnehåll

BinomDist - skript- och diagramfunktion

BinomDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

Syntax:  

BinomDist(value, trials, trial_probability)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll och inte större än antalet testperioder.
trials Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

Denna funktion hänger samman med funktionen BinomInv på följande sätt:
If prob = BinomDIST(value, trials, trial_probability), then BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!