Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

FInv - script- en diagramfunctie

FInv() retourneert het omgekeerde van de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de F-verdeling.

Syntaxis:  

FInv(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de F-waarschijnlijkheidsverdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
degrees_freedom Een geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie FDist:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!