Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ChiInv - script- en diagramfunctie

ChiInv() retourneert het omgekeerde van de eenzijdige waarschijnlijkheid van de chi2-verdeling.

Syntaxis:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de chi2-verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
degrees_freedom Een geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie ChiDist:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!