Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tangentbordsnavigering och snabbkommandon

Qlik Sense stöder tangentbordets tillgänglighet. Du kan använda ett tangentbord för att navigera i hubben, appens översikt, verktygsfältet, ark, data och visualiseringar. Det finns också många snabbkommandon för tangentbord.

När du navigerar med tangentbordet i markeras det skärmobjekt som har fokus.

Anteckning om informationAnvisningarna om snabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Kommando istället för Ctrl för macOS.

Hubben

Mer information finns i Hubben.

Appöversikt och verktygsfält

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar på appöversiktssidan med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på Ark i verktygsfältet. Om du klickar på Tabb öppnas den globala menyn.

Mer information om navigering på appöversiktssidan och Qlik Sense-verktygsfältet finns i Navigera i användargränssnittet.

Arkvyn

Du kan använda tangentbordsnavigering för att interagera med visualiseringar i dina ark, komma åt alternativ i snabbmenyn för visualiseringar och hämta visualiseringsdata.

Knappen Gå till innehåll är det första elementet när du navigerar i arkvyn med ett tangentbord. Klicka på Retur om du vill hoppa över navigeringen och landa på huvudinnehållet. Om du till exempel visar Analysera > Ark kommer du att landa på Smartsökning. Om du klickar på Tabb istället öppnas Analysera-menyn.

Mer information finns i Arkvyn.

Urvalsläge

När en användare har fokus på en tabell eller ett diagram och urval görs är de i urvalsläge. När celler eller objekt väljs aktivt visas en urvalsmeny i det övre fältet av tabellen eller diagrammet.

Mer information finns i Utforska med urval.

Listboxar

Mer information finns i Söka inom urval eller visualiseringar.

Snabbmenyer för visualisering

Snabbmenyn eller alternativmenyn representeras av Mer.

Mer information finns i Alternativmenyn.

Filterrutor

Mer information finns i Filterruta.

Enkla tabeller

Mer information finns i Tabell.

Läget Visa data

Mer information finns i Visa data för visualiseringar.

Insikter Sök och Analystyper i Insight Advisor

Mer information finns i Skapa visualiseringar med Insikter.

Snabbkommandon för tangentbord

Vissa Qlik Sense-funktioner har specifika kortkommandon:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!