Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Söka inom urval eller visualiseringar

Du kan söka efter värden och göra urval från den filtrerade lista som detta resulterar i. Du kan söka urvalselement i urvalsraden och inom visualiseringar som filterrutor och tabeller. Sökningen är inte skiftlägeskänslig.

Klicka på ett urval och skriv in en söksträng i popup-fönstret för urval. Listan filtreras medan du skriver för att visa matchande värden.

Resultatet av sökningen efter "Food" i urvalet Produktgrupp.

Sökning i urval.

Resultatet av sökningen efter "Mich" i filterrutan Manager.

Sökning i listor.
Anteckning om informationDu kan söka efter strängar som innehåller upp till 5 000 tecken.

Du kan hämta PDF-filen Qlik Sense Cheat Sheet version 2.0 som innehåller exempel med versioner på flera språk.

Söktyper

Qlik Sense har stöd för följande sökmetoder vid urval och visualiseringar.

Sökmetoder
Söktyp Beskrivning Exempel Datatyper som stöds i sökfält
Textsökning

Använda text, inklusive citattecken, jokertecken och modifierare (plus- och minustecken). Textsökningar delas in i två olika söklägen: normal sökning och jokerteckensökning.

Mer information finns i Textsökning.

*company Textsträng, numeriskt värde, dualt värde
Numerisk sökning Relationssymboler (">", ">=", "<" eller "<=") gör så att värden större än, mindre än och så vidare kan hittas. Mer information finns här Numerisk sökning. >=5<20 Numeriskt värde, dualt värde
Sökning med jokertecken Tecknet tilde "~" som prefix gör att även oexakta matchningar hittas. Mer information finns i Sökning med jokertecken. ~beast company Textsträng, numeriskt värde, dualt värde
Sökning med hjälp av uttryck Ett likhetstecken ("=") anger ett uttryck. Fältvärden som matchar uttrycket väljs. Mer information finns i Sökning med hjälp av uttryck. =sum(Sales)> 1000000 Textsträng, numeriskt värde, dualt värde
Sammansatt sökning Använd sökoperatorer för att kombinera flera sökningar på en enda rad. Mer information finns i Sammansatt sökning. (*ABC* & ?*Inc*) Textsträng, numeriskt värde, dualt värde

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!