Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Öppna en app

Du kan öppna en app från hubben genom att klicka på den. Du kan även öppna en app utan data eller importera en app som inte finns i hubben.

Öppna en app utan data

Ibland kan du vilja öppna en app utan att ladda dess data, till exempel när stora mängder data skulle ta lång tid att ladda.

När du öppnar en app utan data kommer visualiseringarna inte att fungera eftersom de inte är kopplade till datakällan. Datahanteraren och datamodellvyn är inte heller tillgängliga.

  • Högerklicka på appen i hubben och välj Öppna utan data i snabbmenyn.

Appen öppnas och du kan använda Skriptredigeraren för att uppdatera laddningsskriptet, och visa eller arbeta med arkens och berättelsernas layout.

Du kan arbeta med arkens och berättelsernas layout genom att till exempel ordna om innehållet, men du kommer bara att se representationer av visualiseringarna. Du kan inte uppdatera mått eller dimensioner. Du kan göra ändringar i dataladdningsskriptet om du vill. När du har kört skriptet i Skriptredigeraren kommer appens visualiseringar att fungera som de ska och de kan nu användas för dataanalys.

Begränsningar

Öppna en app som inte finns i hubben

Du kan öppna appar som du har fått av någon annan, hämtat från en annan Qlik Sense-plattform eller kopierat från Qlik Sense Desktop. Du måste importera appen innan du kan öppna den. Du importerar appen i Qlik Hanteringskonsol (QMC).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!