Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Utforska med urval

Under analys visas urvalen ovanför arket.

Varje urvalselement har en liten stapel undertill som reflekterar urvalstillstånden för dimensionen i fråga. Tre tillstånd visas i staplarna: vald (grön), alternativ (ljusgrå) och utesluten (mörkgrå). Låsta värden indikeras med en låsikon.

Urvalsrad med urvalen År, Produktgrupp och Region gjorda. Region är låst.

Urvalsrad med tre markeringar, varav en är låst.
Anteckning om informationNär en app sparas med Qlik Sense blir inte aktuella urval och lås sparade. Urval och lås måste göras om varje gång appen öppnas.

När du klickar på ett urvalselement visas en popup-ruta. Där kan du visa, redigera eller radera urvalet. Du kan även söka efter dimensionsvärden eller låsa urvalet. I bilden som följer är valmenyn öppen. Beroende på de val som gjorts dessförinnan kan det hända att vissa alternativ inte är tillgängliga.

Urvalet Region med urvalspopup-meny.

Popupmeny för urval.

Om du använder parallella tillstånd i appen kan du se urval som är gjorda i tillstånden i urvalsraden. Fältet som används i tillståndet visas med antalet parallella tillstånd. Du kan klicka på fältet för att visa tillstånden och sedan klicka på ett tillstånd för att se urvalen. Du kan även ta bort ett tillstånds urval eller ta bort alla urval.

Mer information finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Urvalsregion med popupmeny för parallella tillstånd för tillstånden Grupp 1 och Grupp 2.

Ark kan innehålla åtgärder som aktiveras när du navigerar till arket. Åtgärder kan ändra dina urval eller tillstånd. Mer information finns i Lägga till åtgärder till ark.

Urvalsalternativ

Markera alla

Alla värden blir valda (märks med ). Alternativa värden ändrar tillstånd till valt (grönt). Uteslutna värden ändrar tillstånd till valt uteslutet. De är fortfarande mörkgrå, men nu är de valda (märkta med ). Om du rensar de val som uteslöt de här värdena kommer de att byta tillstånd till valda (gröna).

Välj möjliga

Alla möjliga värden (vita) är valda. Det här alternativet är aldrig tillgängligt i urvalselementet på grund av att de andra värdena blir alternativa eller uteslutna då ett urval görs. I en filterruta kan du emellertid ha möjliga värden som ett resultat av ett annat urval.

Välj alternativ

När ett val redan har gjorts i ett fält, markeras eventuella alternativa värden i ljusgrått. Dessa värden är värden som skulle ha varit valbara (vita) om ett val inte redan hade gjorts i det fältet.

När du väljer alternativa värden blir de värden som tidigare var valda alternativa.

Välj uteslutna

Om det finns alternativa värden blir de valda (gröna). De värden som tidigare var valda ändrar tillstånd till alternativt. Uteslutna värden ändrar tillstånd till uteslutet.

Om det inte finns några alternativa värden blir uteslutna värden valda (gröna), och de tidigare valda värdena ändrar tillstånd till alternativt.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!