Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läsriktning höger till vänster i Qlik Sense

Läsriktningen anger riktningen för tecken i textsträngar och tal.

Standardläsriktningen i en Qlik Sense-app är vänster till höger. Om till exempel dina data eller etiketter är i ett höger till vänster-språk som arabiska eller hebreiska kan du ändra läsriktningen till höger till vänster i app-inställningar.

Läsriktningen påverkar hela appen. Du kan endast ändra läsriktningen i en opublicerad app.

När läsriktningen höger till vänster slås på i appalternativen påverkar det appen på följande sätt:

  • Visualiseringar visas från höger till vänster.

  • Text från användaren, som arkrubriker, är alltid högerjusterad, oavsett språket för den angivna texten.

  • Läsriktningen för texten bestäms av det första enkelriktade tecknet i strängen:

    • En sträng som inleds med ett enkelriktat höger till vänster-tecken visas höger till vänster.
    • En sträng som inleds med ett enkelriktat vänster till höger-tecken visas vänster till höger.

  • Det huvudsakliga verktygsfältet och redigeringspanelerna påverkas inte av den här inställningen. För dessa beror språket på språkinställningen för webbläsaren som Qlik Sense körs med. Mer information finns här Byta språk i Qlik Sense.

Ett stapeldiagram med läsriktningen höger till vänster påslagen.

Ett stapeldiagram med läsriktningen höger till vänster.
Anteckning om informationLäsriktningen höger till vänster ändrar inte läsriktningen för den radiella mätarvisualiseringen eftersom radiella mätare alltid avläses från vänster till höger.

Aktivera läsriktningen höger till vänster

  1. I en opublicerad app klickar du på Mer och sedan på Inställningar om du vill öppna appalternativ.
  2. Under Utseende > Höger till vänster väljer du eller Av.
Anteckning om informationOm en visualisering delas med Qlik Sense-diagram påverkas även läsriktningen i det delade diagrammet om du ändrar läsriktningen i appen. Mer information finns i Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!