Gå till huvudinnehåll

Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett tal, vilket innebär att det numeriska värdet i indata konverteras och visas med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Returnerad datatyp: dual

Num-funktionen returnerar ett dualt värde med både strängvärdet och det numeriska värdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycket och genererar en sträng som representerar talet.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format

Sträng som anger hur den resulterande strängen ska formateras. Om den utelämnas används de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet.

dec_sep

Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om den utelämnas används värdet för variabeln DecimalSep som ställts in i dataladdningsskriptet.

thou_sep

Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om den utelämnas används värdet för variabeln ThousandSep som ställts in i dataladdningsskriptet.

Mer information om talformatering finns i Förutsättningar för tal- och tidsformat .

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!