Gå till huvudinnehåll

Dual - skript- och diagramfunktion

Dual() kombinerar ett tal och en sträng till en enda post, så att talåtergivningen av posten kan användas för sortering och beräkning, samtidigt som strängvärdet kan användas för visning.

Syntax:  

Dual(text, number)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
text Strängvärdet som ska användas i kombination med talargumentet.
number Talet som ska användas i kombination med strängen i strängargumentet.

I Qlik Sense är alla fältvärden potentiellt duala värden. Detta innebär att fältvärdena både kan ha ett numeriskt värde och ett textvärde. Exempelvis kan ett datum ha det numeriska värdet 40908 och textrepresentationen '2011-12-31'.

Anteckning om informationNär flera dataelement som laddas i ett fält har olika textsträngar men samma numeriska värde, delar de alla den första påträffade textsträngen.
Anteckning om tipsdual-funktionen används vanligen tidigt i skriptet, innan andra data lästs in i det berörda fältet, för att skapa denna första strängrepresentation som kommer att visas i filterrutor.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!