Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Publicera från Qlik Sense Enterprise on Windows till andra hubbar

Om du vill att dina appar ska vara tillgängliga för användare som inte har åtkomst till Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben kan du publicera dem till en molnhubb.

I en Qlik Sense Enterprise-driftsättning som är aktiverad för Multi-Cloud skapar Qlik Sense-administratören distributionsregler i QMC. Qlik Sense-administratören skapar strömmar för dina appar. När du publicerar eller flyttar en app till en ström och använder distributionsregler kopierar Qlik Sense appen till molnhubben. Appen mellanlagras i molnhubben. Huvud- eller analysadministratören gör sedan den mellanlagrade appen tillgänglig i ett hanterat utrymme i molnhubben.

Mellanlagrade appar

Appar som inte har någon ägare och som inte finns i utrymmen kallas mellanlagrade i Qlik Sense SaaS. När en app publiceras till en molnhubb från Qlik Sense Enterprise on Windows har den inte någon ägare eller något utrymme. En huvud- eller analysadministratör kan tilldela den till ett hanterat utrymme från Management Console.

Mer information om hur du hanterar mellanlagrade appar i Management Console finns i Hantera appar.

Taggar

Om du vill använda taggar som distribueras från klienthanterad Qlik Sense till Qlik Cloud måste du skapa en anpassad egenskap som heter Taggar och sedan lägga till passande värden som kan användas när appen distribueras. Om en distribuerad app har taggvärdet Försäljning, synkas det värdet med molnappen och är synligt i appinformationen. Om en distribuerad app inte har något taggvärde är det visade värdet i appinformationen tomt.

Strömmar och taggar

Qlik Sense-administratören kan ha en distributionspolicy som distribuerar publicerade appar med appegenskaper som lagts till med en eller flera taggar till en molnhubb.

När en app publiceras till en ström i Qlik Sense Enterprise on Windows avgör distributionspolicyer vilka molnhubbar som kommer att få appen med taggarna. Du kan ange appegenskaper som kontrollerar destinationens molnhubb och taggar när något publiceras i Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben. Qlik Sense Enterprise on Windows kopierar appen från strömmen till molnhubben med taggarna varje gång du publicerar. Varje distributions destination kontrolleras av distributionsregler som hanteras av din Qlik Sense-administratör.

Appar kan endast publiceras till en ström, men med flera taggar och till flera molnhubbar.

Anteckning om tips

Din administratör kan se tiden för den senaste synkningen i strömmens egenskaper.

Beroende på vilken organisation du tillhör kanske du föredrar att flytta appar till en arkivström utan distributionspolicy istället för att bara ta bort appen.

Taggade appar kan ändras i Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben, som en app i vilken annan Qlik Sense Enterprise on Windows-ström som helst. I Qlik Sense Enterprise on Windows-hubben. Du kan göra något av följande:

  • Kopiera appar i strömmen.
  • Publicera appen i strömmen igen.
  • Hantera anpassade appegenskaper
  • Öppna appen i Publicerade.

I en app som är öppen i Qlik Sense Enterprise on Windows kan du:

  • Publicera och avpublicera personliga ark och berättelser.
  • Lägga till offentliga ark och berättelser till appen eller ta bort dem från appen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!