Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense

Rapporter kan fördelas från Qlik NPrinting till Qlik Sense hubben.

Mottagarna måste vara namngivna användare som är en del av Active Directory-användargruppen i både Qlik Sense och Qlik NPrinting. Rapporterna är privata och kan endast visas av användaren som de distribueras till.

Du kan visa rapporter från hubben genom att klicka på Rapporter. Rapportformaten omfattar PDF, Excel, Word, PowerPoint, PixelPerfect, och HTML.

Begränsningar

 • För närvarande går det inte att ta bort Qlik NPrinting-rapporter från Qlik Sense-hubben.

 • Du hittar inte rapporter med Qlik Sense-sökning.

Distribuera Qlik NPrinting-rapporter till Qlik Sense

Du kan schemalägga distributionen av Qlik NPrinting-rapporter till Qlik Sense.

Krav

Följande krävs för att aktivera och konfigurera distribution av Qlik NPrinting-rapporter till Qlik Sense:

 • Du har en Qlik NPrinting-version som är 17.1 eller nyare.
 • Certifikaten (client.pfx, server.pfx och root.cer) har exporterats, av din Qlik Sense-systemadministratör, från Qlik Sense QMC. En hemlig nyckel måste tas med vid export av certifikaten.
 • Certifikaten har installerats, av Qlik NPrinting-administratören, på alla datorer där Qlik NPrinting scheduler service körs.
 • En brandväggsregel har skapats som tillåter ingående anslutningar på port 4243 för Qlik Sense QRS.

 • Om du vill konfigurera rapportdistributionen i Qlik NPrinting måste du vara en Qlik NPrinting scheduler service-användare med behörigheten Publicera för uppgifter. Följande information krävs dessutom:
  • adressen till den centrala noden för Qlik Sense-servern. Den är tillgänglig från Qlik Sense QMC under Noder.
Anteckning om informationGå till Qlik NPrinting-hjälpen om du vill se mer detaljerade anvisningar om installation av certifikat och konfigurering av rapportdistributionen från Qlik NPrinting till Qlik Sense.

Gör följande:

 1. Logga in i Qlik NPrinting som en användare med behörigheten Publicera för uppgifter.
 2. Välj Destinationer och sedan Hubb. Lägg till Qlik Sense-hubben som destination. Du behöver ha adressen till den centrala noden för Qlik Sense-servern.
 3. Skapa en publiceringsuppgift och ange sedan en Qlik NPrinting-app, rapporter, användare, schema och hubben som destination.

Koppla till Qlik Sense-appar i Qlik NPrinting

Du kan skapa kopplingar från Qlik NPrinting till Qlik Sense-appar. Sedan kan du skapa och utforma rapporter i Qlik NPrinting med hjälp av dessa data.

Krav

Följande krävs för att aktivera och skapa kopplingar från Qlik NPrinting till Qlik Sense-appar:

 • Samma certifikatkrav gäller som för dem som distribuerar rapporter från Qlik NPrinting till Qlik Sense. Certifikaten måste dock installeras på alla Qlik NPrinting Engine-datorer.
 • En brandväggsregel har skapats som tillåter ingående anslutningar på port 4243 för Qlik Sense QRS.
 • Om du vill skapa en koppling till en Qlik Sense-app i Qlik NPrinting behöver du vara en Qlik NPrinting-användare med behörigheten Kopplingar för uppgifter. Följande information krävs dessutom:
  • proxyadress (fullständigt datornamn) för Qlik Sense-servern.
  • Qlik Sense-appens ID. Den är tillgänglig från Qlik Sense QMC under Appar.
  • Windows-domänen och användarnamnet för Qlik Sense-administratören. Den är tillgänglig från Qlik Sense QMC under Användare.
Anteckning om informationGå till Qlik NPrinting-hjälpen om du vill se mer detaljerade anvisningar för installation av certifikat och konfigurering av kopplingar från Qlik NPrinting till Qlik Sense-appar.

Utför följande uppgifter i Qlik NPrinting när du vill skapa en koppling till en Qlik Sense-rapport:

 1. Logga in i Qlik NPrinting som en användare med behörigheten Kopplingar för uppgifter.
 2. Välj listrutan Appar och sedan Appar från listan. Klicka på Skapa app när du vill skapa en ny Qlik NPrinting-app.
 3. Välj Appar och sedan Kopplingar. Klicka på Skapa koppling, välj appen som du just skapade och klicka sedan på Qlik Sense som Källa. Följande information behövs för att slutföra kopplingen:
  • proxyadress (fullständigt datornamn) för Qlik Sense-servern.
  • Qlik Sense-appens ID.
  • Windows-domänen och användarnamnet för Qlik Sense-administratören.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!