Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

QlikView-dokument i Qlik Sense

Du kan publicera en länk till ett QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben istället för att distribuera filer via e-post eller till en viss mapplats.

Du kan använda den här metoden när du vill dela ett QlikView-dokument med en namngiven användare som är en del av Active Directory-användargruppen i både QlikView och Qlik Sense. I QlikView måste administratören ställa in distribution på Qlik Sense.

Krav

QlikView och Qlik Sense krav

Om du vill möjliggöra publicering av QlikView-dokumentlänkar krävs följande:

 • Du har en QlikView-version som är 12.00 SR3 eller senare.
 • Din QlikView-installation har en Publisher-licens.
 • En annan uppsättning av certifikat (client.pfx, server.pfx och root.cer) har exporterats av systemadministratören från Qlik Sense Management Console till var och en av QlikView Distribution Service (QDS)-datorerna.
 • Qlik Sense har konfigurerats för att tillåta delat innehåll.
 • Serveranslutningen till QlikView AccessPoint har konfigurerats för att använda datornamnet.

Krav för QlikView-certifikat

När du skapar en uppsättning certifikat för QlikView krävs följande:

 • Certifikaten måste skapas med fullständigt namn, inklusive domänen för QDS-datorn.
 • Certifikaten måste skyddas med lösenord.
 • Ett hemligt nyckelpar måste skapas.

Konfigurationskrav

Följande ämnen innehåller detaljerad information om de konfigurationer som krävs för publicering av dokumentlänkar för QlikView i Qlik Sense-hubben:

Publicera länkar till QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben

Du kan dela länkar till QlikView-dokument i Qlik Sense-hubben genom att använda QlikViewManagement Console. Om du vill visa QlikView-dokument loggar du in på Qlik Sense-hubben med samma inloggningsuppgifter som den namngivna användaren som har åtkomst till dokumentet delades med. Välj en länk till ett dokument i QlikView-dokument för att öppna QlikViewAccessPoint i ett nytt fönster. När du visar QlikView-dokument i Qlik Sense kan du inte spara några ändringar.

Anteckning om informationQlikView-dokument kan inte visas med mobilvyn för små enheter.

Gör följande:

 1. klicka på fliken Documents.
 2. Source Document-sidan öppnas.

  Anteckning om informationDet är bara källdokument som kan publiceras.
 3. Expandera en QDS-datorinstans och leta reda på dokumentet som du vill dela.
 4. Klicka på Plus icon för att skapa en ny uppgift.
 5. Klicka på Plus icon på fliken Distributeför att lägga till en mottagare.
 6. Välj användartypen Named User.
 7. Klicka på Manage users för att lägga till en användare.
 8. Anteckning om informationDen namngivna användaren måste vara en del av Active Directory-användargruppen i både QlikView och Qlik Sense.
 9. På fliken Document Information klickar du på Plus icon för att lägga till ett attribut.
 10. Skriv ShowInSenseHub i fältet Name och true i fältet Value.
 11. Klicka på Apply.

  Uppgiften kan köras och lägger nu till en länk i QlikView-dokumentet i Qlik Sense-hubben.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!