Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Distribuera dina insikter

Det finns olika sätt att utveckla och publicera appar beroende på vilken Qlik Sense Enterprise-distribution du har.

Du kan utveckla en app själv och sedan publicera den till en ström för att göra den tillgänglig för konsumenter. Om du utvecklar appar tillsammans med andra kan du publicera en app till en ström där granskare och medarbetare kan lägga till ark och berättelser. Då kan du inkludera dessa ark och berättelser i appens offentliga innehåll innan du publicerar den till en ström för användare.

Följande är ett exempel på ett arbetsflöde för utveckling och publicering av appar.

 1. Publicera din app till en Qlik Sense Enterprise granskningsström.

  Du kan publicera till en ström avsedd för granskningar om du har skapat en datamodell och skapat visualiseringar i appen. Då har andra Qlik Sense Enterprise-hubbanvändare åtkomst, kan samarbeta och ge feedback.

  För mer information om att publicera appar, se Publicera en app från hubben.

 2. Hantera

  När appen är i granskningsströmmen kan andra utvecklare lägga till ark och berättelser. Ark och berättelser är som standard privata. Utvecklare kan dock publicera dem som gemensamma ark och berättelser för att göra dem tillgängliga för andra användare.

  Som appägare kan du lägga till gemensamma ark och berättelser i appens offentliga ark och berättelser. Det gör att arken och berättelserna kan ingå när appen kopieras eller exporteras.

  Se följande ämnen för mer information:

  Publicera ett ark

  Publicera en berättelse

  Lägga till ark till de offentliga arken i en app

  Lägga till berättelser till de offentliga berättelserna i en app

 3. Hantera appegenskaper

  Qlik Sense-administratörer kan skapa anpassade egenskaper som används för uppgifter som att begränsa vissa användares eller gruppers åtkomst till appen. Du kan lägga till dessa anpassade egenskaper till appen i hubben.

  För mer information om att appegenskaper, se Hantera appegenskaper.

 4. Flytta din publicerade app till en konsumtionsström.

  När du har slutfört granskningen och utvecklingssamarbetet med appen kan du flytta den publicerade appen till en konsumtionsström där målgruppskonsumenter kan komma åt den.

  För information om att flytta en app mellan strömmar, se Publicera en app från hubben.

 5. Publicera appen igen.

  Om du vill kan du publicera appen igen för att göra nödvändiga uppdateringar av den redan publicerade appen, som nya offentliga ark eller uppdateringar av datamodellen.

  För mer information om att uppdatera en publicerad app, se Publicera om en app från hubben..

 6. Dra bort appen till en arkivström.

  När appen inte längre behövs kan du ta bort den från konsumtionsström till en arkivström.

  För mer information om att flytta appar, se Publicera en app från hubben.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!