Gå till huvudinnehåll

RGB - skript- och diagramfunktion

RGB() returnerar ett heltal som motsvarar färgkoden för den färg som definieras av tre parametrar: den röda komponenten r, den gröna komponenten g och den blå komponenten b. Komponenterna måste ha heltalsvärden mellan 0 och 255. Funktionen kan användas i uttryck för att ställa in eller utvärdera färgegenskaper för ett diagramobjekt.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
r, g, b Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Anteckning om informationAlla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00. De första två positionerna ‘FF‘ (255) anger alpha-kanalen. I funktionerna RGB och HSL är denna alltid ”FF” (ogenomskinlig). De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, de därpå följande två positionerna ”FF” visar mängden för grön och de två sista positionerna ”00” visar mängden för blå.

Se avsnittet Färglägga en visualisering, där du hittar exempel på hur du använder färgfunktionerna i visualiseringar, samt detaljerad information om de visualiseringar som har stöd för färguttryck.

Färglägga en visualisering

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!