Gå till huvudinnehåll

ARGB - skript- och diagramfunktion

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b, med en alfafaktor (opacitet) på alpha.

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
alpha Genomskinlighetsvärde i intervallet 0–255. 0 är helt genomskinligt. 255 är helt ogenomskinligt.
r, g, b Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Anteckning om informationAlla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00. De första två positionerna ‘FF‘ (255) anger alpha-kanalen. De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, de därpå följande två positionerna ”FF” visar mängden för grön och de två sista positionerna ”00” visar mängden för blå.

Se avsnittet Färglägga en visualisering, där du hittar exempel på hur du använder färgfunktionerna i visualiseringar, samt detaljerad information om de visualiseringar som har stöd för färguttryck.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!