Gå till huvudinnehåll

HSL - skript- och diagramfunktion

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för hue, saturation och luminosity, mellan 0 och 1.

Syntax:  

HSL (hue, saturation, luminosity)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
hue, saturation, luminosity Komponentvärden för hue, saturation och luminosity mellan 0 och 1.
Anteckning om informationAlla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 1.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se RGB -värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00 och RGB (0,255,0). Detta motsvarar HSL (80/240, 240/240, 120/240) , ett HSL -värde på (0.33, 1, 0.5).

Se avsnittet Färglägga en visualisering, där du hittar exempel på hur du använder färgfunktionerna i visualiseringar, samt detaljerad information om de visualiseringar som har stöd för färguttryck.

Färglägga en visualisering

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!