Gå till huvudinnehåll

Loosen Table

En eller flera av QlikViews interna datatabeller kan explicit förklaras vara löst kopplade under skriptexekvering med hjälp av satsen Loosen Table. När en tabell är löst kopplad tas alla associationer mellan fältvärdena i tabellen bort. En liknande effekt går att uppnå genom att ladda varje fält i den löst kopplade tabellen som fristående, icke kopplade tabeller. Löst kopplade tabeller kan vara användbara vid testning om man tillfälligt vill isolera olika delar av datastrukturen. En löst kopplad tabell kan identifieras i tabellvyn genom den streckade linjen och pilen. Om en eller fler Loosen Table-satser används i skriptet gör detta att QlikView ignorerar alla inställningar för löst kopplade tabeller gjorda innan skriptexekveringen.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Antingen kan Loosen Table- eller Loosen Tables-syntaxen användas.

Anteckning om informationOm QlikView hittar cirkelreferenser i datastrukturen som inte kan brytas genom att tabeller interaktivt eller explicit förklaras vara löst kopplade i skriptet, kommer en eller flera tabeller att tvingas vara löst kopplade tills inga cirkelreferenser kvarstår. När detta inträffar får man en varning via dialogen Varning cirkulära referenser.

Exempel:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com