Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Execute

Execute-satsen använda för att köra andra program medan QlikView läser in data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Syntax:  

execute commandline

Argument:  

Execute-argument
Argument Beskrivning
commandline

En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet.

Aktivera Execute i QlikView

Som standard går det inte att exekvera Execute-satser vid omladdning i QlikView Server eller QlikView Desktop. Du kan aktivera Execute-kommandot manuellt i QlikView Server- och QlikView Desktop-installationer.

QlikView Server

Du kan aktivera Execute-satser för QlikView Server genom att modifiera QlikView Batch Settings.ini-filen.

Gör följande:

  • Navigera till C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch och öppna Settings.ini-filen.
  • Leta upp raden AllowExecuteCommand ange värdet 1 som nedan:
    AllowExecuteCommand=1

När du nu kör omladdning av dokumentet från QlikView Management Console, aktiveras Execute-satserna.

Anteckning om informationExekveringen av en Execute-sats registreras i QlikView Batch-(QVB) loggfilen. Öppna Settings.ini-filen i C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch för att generera QlikView Batch-loggfiler när du kör skriptet i QlikView Server, och lägg till följande flagga:
EnableQVBLog=1

QlikView Desktop

Gör följande:

  • Klicka på listrutan InställningarQlikView Desktops startsida och välj Användarinställningar...
  • Välj Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser) på fliken Säkerhet för att kunna förbigå säkerhetsinställningar.
Anteckning om informationInställningen Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser) måste alltid vara aktiverad om du vill tillåta Execute-satser i skriptet.
Se: Användarinställningar: Säkerhet
  • Öppna det QlikView-dokument där du vill utföra Execute-satsen, och öppna Skriptredigeraren genom att välja Redigera skript... i listrutemenynArkiv.
  • Gå till fliken Inställningar i den nedre delen av Skriptredigerarfönstret och välj Exekvera externa program.

Nu kan du exekvera en sats i skriptet under omladdning.

Det går att exekvera en sats under omladdning även om inställningen Exekvera externa program inte har aktiverats i Skriptredigerarens inställningar. I sådana fall visas fönstret Säkerhetsvarning varje gång du kör ett skript med en Execute-sats. Välj Förbigå säkerhetsinställningar, exekvera den här satsen bland alternativen i fönstret Säkerhetsvarning för att låta skriptet köra Execute-satsen.

Anteckning om informationExekveringen av en Execute-sats registreras i loggfiler. Välj Dokumentegenskaper... från listrutemenyn Inställningar och välj Generera loggfil på fliken Allmänt för att aktivera loggfilsgenerering när du kör skriptet i QlikView Desktop.

Exempel:  

Execute "C:\Program Files\Office12\Excel.exe";

Execute "winword macro.doc";

Execute cmd.exe /C "C:\BatFiles\Log.bat";

Anteckning om information /C är en parameter till cmd.exe och är obligatorisk.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com