Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dollarteckenexpansion med ett uttryck

Uttryck kan användas i dollarteckenexpansioner. Innehållet mellan parenteserna måste då börja med ett likhetstecken:

$(=expression )

Uttrycket kommer att utvärderas och värdet kommer att användas i expansionen.

Exempel:  

$(=Year(Today())); // returnerar en sträng med aktuellt år.

$(=Only(Year)-1); // returnerar året innan valt år.

Inkludera filer

Filer kan inkluderas med hjälp av dollarteckenexpansioner. Syntax:

$(include=filename )

Texten ovan kommer att ersättas med innehållet i den fil som är angiven efter likhetstecknet. Funktionen är mycket användbar om man vill spara skript eller delar av skript i textfiler.

Exempel:  

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);

Dollarexpansioner och parallella tillstånd

Normalt är inte en dollarexpansion beroende av parallella tillstånd. Det finns dock ett undantag. Om dollarexpansionen har ett uttryck utvärderas detta i det tillstånd som är relevant för objektet där dollarexpansionen görs.

Exempel:  

Du har en dollarexpansion som den här:

$(=Sum(Amount))

Beräkningen kommer att returnera beloppets summa baserat på urvalet i objektets tillstånd.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com