Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ZTestw_upper - skript- och diagramfunktion

ZTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i laddningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:  

ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • value: Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value.
  • grp: Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type.
  • sig: Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig. Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
  • eq_var: Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:  

ZTestw_upper( Group, Value )

ZTestw_upper( Group, Value, sig, false ) 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com