Gå till huvudinnehåll

NullCount - skriptfunktion

NullCount() returnerar summan av NULL-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NullCount ( [ distinct ] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

NullCount-argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Set NULLINTERPRET = NULL;

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD|||

Canutility|AA|3|8|

Canutility|CC|NULL||

] (delimiter is '|');

Set NULLINTERPRET=;

NullCount1:

LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;

Customer NullOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 0

Canutility 1

 

Den andra satsen ger:

TotalNullCount

1

i en tabell med den dimensionen, eftersom endast en post innehåller ett null-värde.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com