Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera Qlik Cloud-migreringsverktygen

Qlik Cloud migreringsverktygen hjälper dig att planera och utföra din migrering till Qlik Cloud.

Hämta och installera Qlik Cloud-migreringsverktygen.

I verktygslådan ingår:

 • Qlik Sense till SaaS-migreringsappQlik Sense app som används för att hantera sekvensering och övervakning av migreringen.

 • QlikView till SaaS-migreringsappQlikView app som används för att hantera sekvensering och övervakning av migreringen. Använder Styrningspanelen i QlikView.

 • Migreringsarbetsblad – Detta Microsoft Excel-kalkylblad används för att samla in listor över användare, roller, säkerhetsregler, licenser, utrymmen med mera.

 • Migreringsskript– Används i processen för att migrera till Qlik Cloud.

Anteckning om varning

De här verktygen tillhandahåller allmän vägledning om hur din organisation kan migrera till Qlik Sense Enterprise SaaS. Informationen som tillhandahålls i verktygen är allmänna riktlinjer, och vid bedömningen av vilket sätt att migrera till Qlik Sense Enterprise SaaS som passar bäst för din organisations behov krävs noggrann genomlysning.

Förslagen från verktygen är enbart avsedda som information och utgör inte någon garanti eller utfästelse från Qlik att just denna distribution av Qlik Sense Enterprise SaaS är den lämpligaste för ditt företags krav och önskemål. Förslagen baseras på informationen från kunden och eventuella felaktigheter eller ändringar i informationen från kunden kan leda till signifikant skilda utvärderingar och resultat. Vid konflikt mellan resultaten från ESR-verktygen och Qliks standarddokumentation gäller informationen i Qliks standarddokumentation.

Revideringshistorik

I följande tabell sammanfattas ändringarna i migreringsverktygen för Qlik Cloud .

Datum Obs
10 maj 2022

Första utgåvan

12 juli, 2022

Uppdaterad migreringsapp

Nya migreringsskript

20 oktober 2022 Korrigering av fel
7 mars 2023 Migreringskalkylbladet har uppdaterats och stöder nu ändringar av användarrollerna
29 juni 2023

Lade till verktyg för QlikView-migrering

Uppdaterad migreringsapp

Nya migreringsskript

31 oktober 2023

7_migrateapps.ps1 har reviderats. Skriptet kan nu importera appar med Offentligt, Forum- och Personligt innehåll för Ark, Bokmärken och Berättelser och automatiskt tilldela till ägare.

Några smärre revideringar av skript för att hålla dem uppdaterade med nya qlik-cli-kommandon.

28 november 2023 Ytterligare ark för kapacitetsmodellanalys.

Följande bild visar hur migreringen utförs och hur migreringsverktygen hjälper dig att flytta användare och tillgångar till molnet. Data från QlikView och metadata från Qlik Cloud hämtas in i migreringsappen. Migreringsdatatabeller sparas till en CSV-fil och importeras till Qlik Cloud med hjälp av qlik-cli-skripten. Migreringsappen laddas sedan om för att återspegla migreringsstatusen. Processen är densamma för alla objekt som ska migreras.

Qlik Lineage-kopplingar

Qlik Lineage-kopplingar är tillgängligt med en prenumeration på SaaS.

 • Hämta och installera i din QlikView-miljö.

 • Se källursprung för att bedöma vilka appar som kan migreras.

Mer information finns i Extrahera ursprungsdata med Qlik Lineage-kopplingar.

Migreringsskript

Hämta .csv-metadatafilerna med hjälp av migreringsappen. Skripten används för att importera QlikView-tillgångar till molnet. Läs mer i Använda migreringsskript.

Anteckning om informationFör att kunna köra skripten måste du bläddra till mappen där skripten finns. Skripten måste köras i turordning eftersom det finns beroenden mellan dem.

Förberedelser för migrering

Följande punkter underlättar migreringen och är en rekommenderad arbetsmetod.

 • Ämne: Planera din migrering till Qlik Cloud. Bedömning och förberedelser är avgörande för en lyckad migrering.

 • Qlik Cloud migreringsverktyg – Zip-fil som innehåller:

  • QlikView to SaaS Migration App, som används för att hantera sekvensering och övervakning av din migrering.
  • Migreringsarbetsblad: Excel-fil. Använd det här kalkylbladet för att samla in listor över användare, roller, säkerhetsregler, licenser, utrymmen med mera.
  • Migreringsskript för att migrera objekt från QlikView till Qlik Cloud.
 • qlik-cli: kommandoradsgränssnitt (CLI), tillgängligt på Qlik Cloud Developer

Gör följande efter bedömning och planering:

 1. Konfigurera migreringsappen.

 2. Leta upp ID för din klientorganisation. Du hittar det på Qlik Cloud i din användarprofil under Om.

 3. Konfigurera migreringsskripten.

 4. Skapa och använd taggar för appar och datakopplingar.

Konfigurera QlikView to SaaS Migration App

I det här avsnittet beskrivs hur QlikView to SaaS Migration App installeras och konfigureras. QlikView to SaaS Migration App är baserad på Styrningspanelen i QlikView med tillägg av ett antal verktyg som hjälper dig att migrera från QlikView till Qlik Cloud.

 1. Navigera till QlikView to SaaS Migration App som du har hämtat.

 2. Ladda upp QlikView to SaaS Migration App på en server där du har installerat QlikView Desktop, helst på en QlikView Server.

 3. Öppna fliken Konfigurering och ange den nödvändiga informationen för de de obligatoriska sökvägarna.

  Mer information finns i Komma igång med Styrningspanelen (endast på engelska).

  QlikView till SaaS-migreringsapp, fliken Konfigurering

  Konfigureringsflik för QlikView till SaaS-migreringsapp
 4. Ange sökvägen som du packar upp Qlik Cloud-migreringsverktygspaketet till på fliken Migreringsverktyg under Exportera användare.

  QlikView till SaaS-migreringsapp, fliken Migreringsverktyg

  Fliken Migreringsverktyg i QlikView till Saas-migreringsappen där du anger sökvägen till rotmappen

Konfigurera användarhämtning

För flera komponenter i Qlik Cloud-migreringsverktygen krävs identifiering av QlikView Server-användarna och deras rolltyper. QlikView to SaaS Migration App genererar en lista där alla användare och deras obligatoriska attribut ingår. För att göra det krävs en inledande konfigurering. Det finns två möjliga alternativ.

 1. Välj Exportera användare på fliken Migreringsverktyg för att visa skärmen Konfigurering av användardata.

  Anteckning om informationOm detta inte är en inledande konfigurering av QlikView to SaaS Migration App letar du upp och klickar på knappen Öppna konfigurering av användarkälldata

  Det finns två alternativ för att hämta användarna och de obligatoriska attributen.

  1. Alternativ 1: manuell CSV-fil

   Välj det här alternativet om du använder en LDAP-katalog.

   Förutsättningar:

   • Skicka en fråga till din LDAP-katalog för att hämta följande attribut:

    • Userid

    • Namn

    • Ämne

    • E-post

   • Bygg CSV-filen med de hämtade attributen enligt den angivna strukturen och placera den i mappen Data\QlikView\imports i rotkatalogen för migreringsverktygen

  2. Alternativ 2: automatisk extrahering från Active Directory

   Välj det här alternativet om du använder ett Active Directory för att autentisera dina användare.

   Förutsättningar:

   • QlikView-användaren måste ha behörighet att köra PowerShell-skript och skicka frågor till Active Directory.

   • Active Directory-modulen för Windows PowerShell har installerats

  QlikView till Saas-migreringsappen, skärmen Konfigurering av användardata

  Skärmen Konfigurering av användardata i QlikView till Saas-migreringsappen

  Välj lämpligt alternativ.

Konfigurera qlik-cli och konfigurera migreringsskripten

Gör följande:

 1. Installera Qlik-CLI för Windows, ett kommandoradsgränssnitt för Qlik Cloud-analys. Det ger tillgång till alla offentliga API:er via kommandoraden, vilket gör det enklare att skriva skript och automatisera nya och gamla arbetsflöden.

 2. Kontrollera att qlik.exe finns i din Windows-exekveringssökväg. Beroende på hur du installerade qlik-cli finns qlik.exe kanske inte som standard i Windows-sökvägen.

 3. Konfigurera en koppling till Qlik Cloud, se Komma igång.

 4. Konfigurera en koppling till QlikView, se Qlik Sense: så upprättar du JWT-autentisering.

 5. Redigera 0_globals.ps1 och ställ in kontextnamn för:

  • $QlikSaaSContext

  • $tenantid

   Ditt klientorganisations-ID finns under Din användarprofil > Om.

  • $MIGRATIONFROM = “QlikView”

  Konfiguration av kontextnamn för 0_globals.ps1

  Konfigurering av kontextnamn i PowerShell
Anteckning om informationKör skript 1 till 7 i tur och ordning, eftersom det finns beroenden mellan dem. Skriptet 2_setspaces.ps1 förutsätter till exempel att användare redan finns i systemet som ett resultat av att skriptet 1_setusers.ps1 har körts.
Anteckning om tipsLäs mer i Installera och konfigurera Qlik QLI.

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!