Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres rozkładu

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.

Można wybrać wyświetlanie tylko punktów wartości, aby zobaczyć rozkład wartości, wyświetlanie pola obwiedni, aby zobaczyć zakres wartości, albo kombinację tych dwóch sposobów wyświetlania, co przedstawiono tutaj:

Wykres rozkładu.

Kiedy używać

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety

Wykres rozkładu służy do wizualizacji rozkładu danych.

Wady

Wykres rozkładu nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu rozkładu

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres rozkładu.

Wykres rozkładu wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jedną linią. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlana jedna linia dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres rozkładu do arkusza.
 2. Dodaj pierwszy wymiar.

  Jest to wymiar wewnętrzny, który definiuje punkty wartości.

 3. Dodaj drugi wymiar.

  Jest to wymiar zewnętrzny, który definiuje grupy punktów wartości przedstawianych na osi wymiaru.

 4. Kliknij polecenie Dodaj miarę i utwórz miarę z pola.

Po utworzeniu wykresu rozkładu można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości. Informacje na temat nadawania stylu zawiera temat Nadawanie stylu wykresowi rozkładu. Informacje na temat dostosowywania innych aspektów wyglądu wykresu zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Nadawanie stylu wykresowi rozkładu

W obszarze Wygląd dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij Style w obszarze Wygląd > Prezentacja, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach Ogólne i Wykres.

Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie Resetuj wszystko powoduje zresetowanie stylów zarówno w sekcji Ogólne, jak i w sekcji Wykres.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji Wygląd > Ogólne. Aby ukryć te elementy, wyłącz Pokaż tytuły.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł

  • Podtytuł

  • Stopka

 4. Na karcie Wykres ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

  • Tytuł osi: Ustaw styl tytułów na osiach.

  • Etykieta osi: Ustaw styl etykiet na osiach.

  • Tytuł legendy: Nadaj styl tytułowi legendy.

  • Etykiety legendy: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów.

  Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

  Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

 1. W panelu właściwości rozszerz sekcję Wygląd.

 2. W obszarze WyglądPrezentacja kliknij pozycję Style.

 3. Na karcie Ogólne panelu stylów w obszarze Obramowanie dostosuj rozmiar Konturu, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

 4. Wybierz kolor obramowania.

 5. Dostosuj Promień rogu, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.

 6. W obszarze Cień na karcie Ogólne wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję Brak, aby usunąć cień.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie rozkładu

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych na wykresie rozkładu wyświetla się komunikat o treści „Aktualnie przedstawiany jest ograniczony zestaw danych.” oznaczający, że nie wszystkie dane są wyświetlane.

 • Jeśli wykresie używa więcej niż jednego wymiaru, wówczas wyświetlanych jest 3000 punktów danych.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!