Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Execute

Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja QlikView ładuje dane. Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

Składnia:  

execute commandline

Argumenty:  

Argumenty Execute
Argument Opis
commandline

Tekst, który może zostać zinterpretowany przez system operacyjny jako linia poleceń.

Włączanie instrukcji Execute w programie QlikView

Domyślnie wykonywanie instrukcji Execute podczas przeładowywania jest wyłączone zarówno na serwerze QlikView Server, jak i w programie QlikView Desktop. W instalacjach serwera QlikView Server lub programu QlikView Desktop polecenie Execute można włączać ręcznie.

QlikView Server

Instrukcje Execute można włączać dla serwera QlikView Server, modyfikując plik QlikView Batch Settings.ini.

Wykonaj następujące czynności:

  • Przejdź do katalogu C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch i otwórz plik Settings.ini.
  • Odszukaj wiersz AllowExecuteCommand i ustaw wartość na 1 w sposób przedstawiony poniżej:
    AllowExecuteCommand=1

Dokonanie tej zmian spowodowało, że podczas przeładowywania dokumentu z konsoli QlikView Management Console polecenia Execute będą włączone.

InformacjaWykonanie instrukcji Execute jest rejestrowane w pliku dziennika QlikView Batch (QVB). W celu generowania plików dziennika QlikView Batch w czasie wykonywania skryptu na serwerze QlikView Server otwórz plik Settings.ini znajdujący się w katalogu C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch i dodaj następującą flagę:
EnableQVBLog=1

QlikView Desktop

Wykonaj następujące czynności:

  • Na stronie początkowej programu QlikView Desktop kliknij menu rozwijane Ustawienia i wybierz opcję Preferencje użytkownika...
  • Na karcie Zabezpieczenia zaznacz opcję Skrypt (zezwalaj na zapis w bazie danych i wykonywanie instrukcji), aby włączyć pomijanie tego zabezpieczenia.
InformacjaUstawienie Skrypt (zezwalaj na zapis w bazie danych i wykonywanie instrukcji) musi być zawsze włączone, jeśli wymagane jest wykonywanie instrukcji Execute w skrypcie.
Zob.: Preferencje użytkownika: Zabezpieczenia
  • Otwórz dokument programu QlikView, w którym chcesz wykonać instrukcję Execute, a następnie otwórz Edytor skryptów, wybierając opcję Edytuj skrypt... z menu rozwijanego Plik.
  • W dolnej części okna Edytor skryptów przejdź do karty Ustawienia i wybierz opcję Może wykonywać programy zewnętrzne.

Po wykonaniu tej czynności możliwe będzie wykonywanie instrukcji w skrypcie podczas przeładowywania.

Instrukcję można wykonać w skrypcie podczas przeładowywania także wtedy, gdy ustawienie Może wykonywać programy zewnętrzne nie jest włączone w obszarze Ustawienia w Edytorze skryptów. W takim przypadku okno Alarm zabezpieczeń jest wyświetlane każdorazowo podczas wykonywania skryptu, który zawiera instrukcję Execute. Aby umożliwić skryptowi wykonanie instrukcji Execute, wybierz opcję Pomiń zabezpieczenia i wykonaj tę instrukcję z opcji udostępnionych w oknie Alarm zabezpieczeń.

InformacjaWykonanie instrukcji Execute jest rejestrowane w plikach dziennika. Aby umożliwić generowanie plików dziennika podczas wykonywania skryptu w programie QlikView Desktop, wybierz opcję Właściwości dokumentu... z menu rozwijanego Ustawienia, a następnie wybierz opcję Wygeneruj plik dziennika na karcie Ogólne.

Przykład:  

Execute "C:\Program Files\Office12\Excel.exe";

Execute "winword macro.doc";

Execute cmd.exe /C "C:\BatFiles\Log.bat";

Informacja Należy uwzględnić parametr /C, ponieważ jest to parametr cmd.exe.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com