Przeskocz do zawartości głównej

Bar & area chart

Nowe wykresy warstwowe i słupkowe (Bar & area chart) nie są już obsługiwane od maja 2021 r. Jeśli chcesz skonfigurować istniejące wystąpienia tego wykresu, zapoznaj się z ostatnią wersją pomocy przed zakończeniem wsparcia: Bar & area chart — luty 2021 r. Istniejące wykresy słupkowe i warstwowe będą nadal działać, ale nie będzie można dodawać nowych. Zaleca się zastąpienie istniejących wykresów Bar & area chart wykresami słupkowymi, liniowymi i kombi. Wiele funkcji rozszerzenia bar & area chart zostało dodanych do tych wykresów.

Wykres słupkowy
Wykres liniowy
Wykres kombi