Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

NL Insights

Element sterujący NL Insights wyświetla wnioski w języku naturalnym oraz informacje o wybranych wymiarach i miarach. Dzięki temu możesz efektywnie dzielić się wnioskami na temat swoich danych z użytkownikami aplikacji.

Funkcja NL Insights jest dostępna jako część Dashboard bundle. NL Insights używa Insight Advisor do generowania informacji w języku naturalnym o wybranych wymiarach i miarach. NL Insights aktualizuje wnioski w języku naturalnym w miarę dokonywania wyborów w aplikacji.

NL Insights wyświetlający wnioski w języku naturalnym

NL Insights domyślnie generuje wnioski do wszystkich typów analiz obsługiwanych w przypadku wybranych pól. Klasyfikacja pól w modelu logicznym aplikacji określa, które pola są dostępne jako wymiary lub miary.Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania pól, zobacz temat Definiowanie pól i grup.

NL Insights obejmuje analizy oparte na wybranych danych. Domyślnie uwzględniane są wszystkie możliwe analizy dla wybranych danych. Niechciane analizy możesz usunąć z NL Insights. NL Insights oferuje następujące typy analiz:

 • Obliczona miara

 • Klasyfikacja

 • Klasyfikacja (z grupowaniem)

 • Podział (geoprzestrzenny)

 • Rozbicie

 • Przegląd

 • Znaczenie względne

 • Od początku roku

 • Trend w czasie

 • Porównanie

 • Korelacja

 • Kontrola procesu (średnia)

Analizy nie są uwzględniane, jeśli wybrane wymiary lub miary nie obsługują tego typu analizy. Niechciane typy analiz można usunąć z NL Insights w panelu właściwości. Aby dowiedzieć się więcej o analizach funkcji Insight Advisor, zobacz temat Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Szczegółowość wniosków w języku naturalnym można kontrolować. Szczegółowość może być pełna lub krótka. Pełna szczegółowość grupuje wnioski w języku naturalnym według typu analizy. Krótka szczegółowość wyświetla wszystkie wnioski w języku naturalnym w postaci listy. Opcjonalnie możesz wybrać wyświetlanie wniosków w języku naturalnym w postaci list punktowanych.

NL Insights wyświetlający wnioski w języku naturalnym z krótką szczegółowością

InformacjaNL Insights obsługuje te same języki, co wnioski w języku naturalnym. Więcej informacji zawiera temat Obsługiwane języki.

Kiedy używać

Z NL Insights warto skorzystać, gdy chcesz dołączyć narracyjne lub analityczne podsumowanie swoich danych. Na przykład na arkuszu poświęconym sprzedaży możesz potrzebować narracji podsumowujących kluczowe rankingi, korelacje i analizy porównawcze dotyczące sprzedaży w celu uzupełnienia innych wizualizacji.

Przydaje się również powiązanie NL Insights z innym wykresem zawierającym te same wymiary i miary. Ta pomoc zapewnia dodatkowy kontekst i informacje dotyczące wykresu. Na przykład możesz dodać ten sam wymiar i miarę jako wykres słupkowy do NL Insights, aby zapewnić analizę rankingową danych na wykresie słupkowym.

Korzystanie z NL Insights z wykresem słupkowym w celu zapewnienia szerszego kontekstu dla wskaźników Sales według City

Tworzenie NL Insights

 1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle i przeciągnij do arkusza obiekt NL Insights.
 2. W obszarze Dane w sekcji Miary dodaj miary, które mają być używane we wnioskach w języku naturalnym.

  Możesz dodać maksymalnie trzy miary.

 3. W obszarze Dane w sekcji Wymiary dodaj wymiary, które mają być używane we wnioskach w języku naturalnym.

  Możesz dodać maksymalnie trzy wymiary.

 4. W obszarze Prezentacja w sekcji Typy analiz wybierz opcjonalnie analizy, które mają zostać uwzględnione w Twoich wnioskach.

 5. W obszarze Prezentacja w sekcji Pełne informacje wybierz, jak szczegółowe powinny być wnioski.
 6. W obszarze Prezentacja w sekcji Styl wybierz, czy wnioski mają być wypunktowane, czy w akapitach.

Ograniczenia

NL Insights mają następujące ograniczenia:

 • Nowe elementy główne dodane do aplikacji nie są dostępne w NL Insights do czasu odświeżenia.

 • Nie dodawaj więcej niż trzech NL Insights na arkusz w aplikacji.

 • NL Insights nie obsługuje następujących funkcji i działań:

  • Stany alternatywne

  • Warunki obliczenia

  • Niestandardowe etykietki

  • Pobierz dane

  • Wyświetl dane

  • Kolory elementów głównych

  • Sortowanie

  • Migawki do narracji dotyczących danych

 • Nie można używać NL Insights w kontenerach kratowych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!