Przeskocz do zawartości głównej

Zmniejszanie liczby użytkowników

NA TEJ STRONIE

Zmniejszanie liczby użytkowników

Liczbę użytkowników subskrypcji Qlik Sense Business można zmniejszyć w My Qlik. Zmniejszenie liczby użytkowników można też cofnąć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem nowego okresu.

Uwaga: Subskrypcja nie zostanie zmniejszona do nowej liczby stanowisk przed początkiem następnego okresu subskrypcji. Będziesz mieć taką samą liczbę dostępnych stanowisk do końca bieżącego okresu subskrypcji.
Ostrzeżenie: Liczby stanowisk nie można zmniejszyć poniżej liczby aktywnych użytkowników w dzierżawie. Jeśli liczba aktywnych użytkowników jest większa niż liczba, którą chcesz kupić, właściciel konta usługi musi najpierw usunąć użytkowników i odczekać minimum dwie minuty, zanim będzie można przystąpić do zmniejszania liczby stanowisk.
 1. Zaloguj się w My Qlik.
 2. Przejdź do karty Subskrypcje.

  Karta Subskrypcje zawiera kafelek dla każdej subskrypcji.

 3. Kliknij przycisk Zarządzaj.
 4. Kliknij Zmniejsz liczbę stanowisk.

 5. Na ekranie Zmniejsz liczbę użytkowników użyj przycisków + i -, aby wybrać liczbę płatnych użytkowników na następny okres subskrypcji.

  W miarę zwiększania lub zmniejszania liczby użytkowników miesięczny koszt oparty na poziomach cenowych jest wyświetlany po prawej stronie.

 6. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  Zostanie wyświetlone potwierdzenie zawierające informacje o tym, kiedy zmiana zacznie obowiązywać, oraz monit o potwierdzenie zmiany.

 7. Zaznacz pole Rozumiem i kliknij przycisk Potwierdź.

Kafelek subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić żądanie redukcji liczby użytkowników, i wyświetli datę, od której zmiana staje się skuteczna.

Uwaga: Jeśli uznasz, że nie chcesz zmniejszać liczby użytkowników, możesz cofnąć żądanie w dowolnym momencie przed końcem opłaconego okresu.

Cofanie redukcji liczby stanowisk

Jeśli uznasz, że nie chcesz zmniejszać liczby stanowisk, możesz cofnąć żądanie w dowolnym momencie przed rozpoczęciem nowego okresu.

 1. Na karcie Subskrypcje kliknij opcję Cofnij żądanie na odpowiednim kafelku subskrypcji.

  Zostanie wyświetlone okno z monitem o potwierdzenie, że chcesz cofnąć czynność.

 2. Zaznacz pole Rozumiem i kliknij przycisk Potwierdź.

  Kafelek subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić pierwotną liczbę stanowisk.