Przeskocz do zawartości głównej

Opcje subskrypcji Qlik Sense

Qlik oferuje dwie opcje subskrypcji SaaS Qlik Sense: Qlik Sense Business i Qlik Sense Enterprise SaaS. Subskrypcje SaaS Qlik Sense są dostępne w okresach próbnych. Okres próbny Qlik Sense Business możesz zainicjować z witryny Qlik lub skontaktować się z działem sprzedaży Qlik, aby rozpocząć okres próbny Qlik Sense Enterprise SaaS.

Użytkownicy Qlik Sense Business korzystają z tej samej szybkości, wydajności i dostępności co użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS. Dodatkowo Qlik Sense Business używa tego samego interfejsu użytkownika, huba i funkcji Konsola zarządzania co Qlik Sense Enterprise SaaS w Qlik Cloud.

Qlik Sense Business

Qlik Sense Business umożliwia grupom i zespołom tworzenie i udostępnianie aplikacji.

Qlik Sense Business działa na Qlik Cloud, natywnej dla chmury platformie SaaS Qlik, która udostępnia także Qlik Sense Enterprise SaaS.

Użytkownicy Qlik Sense Business uzyskują następujące korzyści:

  • Pełne możliwości analityczne Qlik Sense, w tym aparat asocjacyjny
  • Wszystkie najnowsze możliwości rozszerzonej inteligencji Qlik, w tym propozycje wniosków
  • Tworzenie aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” oraz w pełni interaktywne aplikacje
  • Osobista przestrzeń do tworzenia własnej zawartości i udostępniania jej dowolnym osobom
  • Pięć przestrzeni udostępnionych, w których członkowie zespołu mogą tworzyć i udostępniać aplikacje
  • Bezpośrednia łączność danych z ponad 40 źródłami danych
  • Automatyzowane operacje odświeżania danych

Qlik Sense Enterprise SaaS

Qlik Sense Enterprise SaaS to pełna opcja wdrożenia SaaS dla Qlik Sense Enterprise. Infrastruktura w chmurze jest hostowana i zarządzana przez Qlik. Qlik Sense Enterprise SaaS można wdrażać niezależnie lub jako część wdrożenia wielochmurowego, które może obejmować wdrożenia Qlik Sense Enterprise hostowane w chmurze i lokalnie.

Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS korzystają ze wszystkich funkcji dostępnych w Qlik Sense Business oraz następujących:

  • Zarządzanie w skali przedsiębiorstwa
  • Zwiększona pojemność
  • Wiele typów użytkowników