Przeskocz do zawartości głównej

Przedstawiamy Qlik Sense

Qlik Sense to rozwiązanie do wizualizacji i wykrywania danych, które pozwala na tworzenie elastycznych, interaktywnych wizualizacji ułatwiających podejmowanie istotnych decyzji.

Korzystanie z programu Qlik Sense

Większość produktów Business Intelligence (BI) ułatwia uzyskanie odpowiedzi na pytania, które można wcześniej przewidzieć. Co jednak z odpowiedziami na pytania uzupełniające, czyli takie, które nasuwają się dopiero po zapoznaniu się z raportem lub wizualizacją? Dzięki udostępnianemu przez program Qlik Sense modelowi asocjacyjnemu można odpowiadać na kolejne pytania uzupełniające na drodze do sedna poczynionej obserwacji. Za pomocą programu Qlik Sense można swobodnie badać dostępne dane, uzyskiwać na ich podstawie wiedzę na każdym etapie takiego badania oraz odkrywać nowe kierunki analizy na podstawie wcześniejszych obserwacji.

Prezentacja programu Qlik Sense (film)

Zasady działania programu Qlik Sense

Qlik Sense reaguje natychmiast na operacje wykonywane przez użytkownika. Qlik Sense nie wymaga wstępnie zdefiniowanych ani statycznych raportów i pozwala na niezależną pracę. Po każdym kliknięciu Qlik Sense aktualizuje wszystkie wizualizacje i widoki w aplikacji nowo obliczonymi zbiorami danych i wizualizacjami właściwymi dla danej selekcji.

Qlik Sense Enterprise

Program Qlik Sense Enterprise i jego bazowa platforma służą do wielu zastosowań. Zastosowania te obejmują samoobsługowe tworzenie wizualizacji na potrzeby eksploracji danych, ukierunkowane analizy danych zgodne ze standardowymi procesami biznesowymi, rozszerzanie funkcji witryn i aplikacji za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych oraz korzystanie z niestandardowych aplikacji analitycznych obsługujących określone procesy lub działania biznesowe. Program Qlik Sense Enterprise zawiera oprogramowanie Qlik Analytics Platform.

Qlik Sense Enterprise SaaS

Qlik Cloud jest hostowaną platformą firmy Qlik przeznaczoną na rozwiązanie Qlik Sense Enterprise, dzięki której ludzie o różnych poziomach umiejętności mogą rozszerzać zakres wykorzystania swoich danych. Twoja organizacja może korzystać z rozwiązania Qlik Cloud niezależnie lub jako część wdrożenia Multi-Cloud.

Qlik Sense Business

Qlik Sense Business to rozwiązanie SaaS stanowiące potężną platformę analityczną Qlik trzeciej generacji przeznaczoną dla grup, zespołów i małych-średnich przedsiębiorstw, chcących szybko wykorzystywać wnioski z analiz i podejmować decyzje oparte na danych. Dzięki temu rozwiązaniu mogą łatwo wspólnie opracowywać aplikacje, dzielić się wnioskami i przydzielać prawa dostępu grupom użytkownikom celem tworzenia, edycji i interakcji z zawartością.

Model aplikacji

Aplikacja stanowi centralny element w programie Qlik Sense.

Nie trzeba już wdrażać dużych aplikacji biznesowych i zarządzać nimi. Wystarczy bowiem utworzenie własnych aplikacji Qlik Sense, które można następnie używać, modyfikować i udostępniać innym osobom. Model aplikacji ułatwia zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na kolejne pytania w sposób samodzielny bez konieczności zwracania się z prośbą do eksperta o nowe raporty lub wizualizacje.

Aplikacja może zawierać co najmniej jeden arkusz zawierający wizualizacje. Do wizualizacji zalicza się wykresy, tabele i podobne reprezentacje danych razem z innymi informacjami. Na podstawie selekcji dokonanych w wizualizacjach można analizować informacje, aby samodzielnie wykrywać prawidłowości i uzyskiwać wnioski dotyczące danych.

Model selekcji asocjacyjnych (zielony/biały/szary)

Wykrywanie połączeń między zestawami danych jest jednym z fundamentalnych koncepcji w Qlik Sense. Podczas klikania powiązane wartości są podświetlane. Selekcje są podświetlane na zielono, dane powiązane — na biało, a dane wykluczone (niepowiązane) — na szaro. Ten błyskawiczny system komunikacji pozwala na łatwiejsze formułowanie kolejnych pytań i dalsze swobodne eksplorowanie i wykrywanie danych.

Insight Advisor

Insight Advisor to zestaw funkcji, które pomagają w korzystaniu z Qlik Sense. Insight Advisor pomaga tworzyć analizy, analizować dane i budować model danych aplikacji. Dostępne są następujące funkcje Insight Advisor:

  • Typy analiz funkcji Insight Advisor

  • Insight Advisor Wyszukiwanie

  • Insight Advisor Chat

  • Wnioski asocjacyjne (Associative Insights)

  • Sugestie dotyczące wykresu

  • Rekomendowane asocjacje

Typy analiz funkcji Insight Advisor i Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor pomagają szybko tworzyć analizy w aplikacjach. Typy analiz funkcji Insight Advisor tworzy wykresy na podstawie typu analizy i danych wybranych do użycia w niej. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor wykorzystuje analizę opartą na wyszukiwaniu, aby tworzyć wykresy na podstawie wyszukiwań. Insight Advisor pomaga twórcom aplikacji w przygotowywaniu treści aplikacji. Użytkownikom biznesowym korzystającym z aplikacji do przeprowadzania analiz Insight Advisor pomaga tworzyć analizy obejmujące więcej niż zawartość arkuszy aplikacji. Więcej informacji zawiera temat:

Insight Advisor Chat to rozwiązanie oparte na czacie służące do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie w języku naturalnym z huba w aplikacjach, do których masz dostęp.Insight Advisor Chat następnie zwraca odpowiednie wizualizacje. Więcej informacji można znaleźć w temacie Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej.

Funkcja Associative Insights pomaga odkrywać martwe punkty i ujawniać relacje, które mogły zostać przeoczone. Funkcja Associative insights porównuje udział wyborów użytkownika oraz wartości wykluczonych z jego miarami. Więcej informacji można znaleźć w temacie Discovering your data with associative insights.

Sugestie dotyczące wykresu umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych podczas edycji arkusza, a Qlik Sense wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. Sugerowany wykres dostosowuje się sam na podstawie wprowadzonych zmian. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor.

Zalecane asocjacje funkcji Insight Advisor mogą rekomendować asocjacje między tabelami danych w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Panel Rekomendowane asocjacje umożliwia wyświetlanie i stosowanie tych asocjacji. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie asocjacji danych w edytorze tabeli.