Przeskocz do zawartości głównej

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które są używane do tworzenia i przechowywania zasobów danych. Zasób danych to kolekcja tabel do określonego celu. Jest to główna jednostka pracy w Qlik Cloud Data Services.

Więcej informacji na temat Qlik Cloud Data Services zawiera temat Hybrydowe dostarczanie danych

Dostęp do przestrzeni danych zależy od członkostwa w tej przestrzeni. Dostęp do zasobów danych w przestrzeni danych jest określany przez role przypisane członkom tej przestrzeni. Oznacza to, że użytkownik musi po pierwsze należeć do przestrzeni danych, a po drugie mieć wymagane role do tworzenia, zarządzania lub monitorowania zasobów danych w przestrzeni danych. Członkowie z rolami umożliwiającymi korzystanie z zasobów danych mogą również używać zasobów danych z przestrzeni danych podczas tworzenia aplikacji w przestrzeniach prywatnych, udostępnionych i zarządzanych.