Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie Forts

NA TEJ STRONIE

Zarządzanie Forts

Utwórz fort, aby bezpiecznie pracować z danymi w miejscu, w którym obecnie się znajdują.

Qlik Forts umożliwiają organizacjom wdrażanie Qlik SenseSaaS obok ich danych, w dowolnym regionie i dowolnej chmurze, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Tworzenie fortu

W konsoli Management Console tworzy się fort i generuje certyfikat, który jest używany do łączenia fortu z dzierżawą.

  1. W konsoli Management Console dzierżawy Qlik Sense Enterprise SaaS otwórz Forty.

  2. Wybierz opcję Utwórz nowe.

  3. Wprowadź nazwę.

  4. URL: adres URL fortu. (W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) lub adres IP fortu, na przykład: https://123.45.67.89). Nie używaj końcowego ukośnika prawego!

  5. Opis: Opcjonalnie dodaj opis.

  6. Kliknij polecenie Utwórz.

  7. Skopiuj konfigurację uruchamiania.