Przeskocz do zawartości głównej
Zarządzanie harmonogramami ładowania

NA TEJ STRONIE

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Aplikacje w hubie w chmurze nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Z huba w chmurze aplikacje można ładować ręcznie albo możliwe jest zaplanowanie ładowania aplikacji. Możesz ładować aplikacje, których jesteś właścicielem w przestrzeni prywatnej i przestrzeniach udostępnionych. Jeśli masz odpowiednie uprawnienie w przestrzeni zarządzanej, możesz ładować inne aplikacje.

Ponadto administratorzy dzierżaw i analityki mogą wyświetlać i usuwać harmonogramy ładowania z poziomu funkcji Konsola zarządzania. Do wykonywania tych czynności służy strona Harmonogramy.

Właściwości harmonogramów przeładowywania
Właściwość Opis

Aplikacja

Nazwa aplikacji, do której przypisane jest zadanie ładowania.

Ostatnie wykonanie

Informuje o terminie ostatniego wykonania zadania.

Następne wykonanie

Informuje o zaplanowanym terminie następnego wykonania zadania.
InformacjaHarmonogram ładowania jest dezaktywowany, jeśli nie zostanie wykonany pięć razy z rzędu.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia harmonogramów ładowania i ręcznego ładowania danych aplikacji, zobacz temat Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze.

Zarządzanie harmonogramami ładowania zasobów hybrydowego dostarczania danych w Konsola zarządzania nie jest możliwe. Więcej informacji zawiera temat Planowanie ładowania zasobu danych do umieszczenia.

Wyświetlanie harmonogramu ładowania

Administratorzy dzierżaw i analityki mogą wyświetlać harmonogramy ładowania z funkcji Konsola zarządzania. Wybierz harmonogram ładowania z listy, a następnie kliknij polecenie Wyświetl.

Usuwanie harmonogramu ładowania

Administratorzy dzierżaw i analityki mogą usuwać harmonogramy ładowania z funkcji Konsola zarządzania.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz zadanie ładowania, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

    InformacjaJednocześnie możesz usunąć kilka elementów.
  2. Potwierdź, że chcesz usunąć zadanie ładowania.