Przeskocz do zawartości głównej
Przegląd

NA TEJ STRONIE

Przegląd

Forts są urządzeniami wirtualnymi hostowanymi przez klienta i utrzymywanymi przez Qlik, co oznacza, że fort aktualizuje się sam, a Qlik będzie używać tej możliwości do przesyłania nowych wersji i poprawek do fortu. Urządzenie wirtualne to maszyna wirtualna, która jest całkowicie wstępnie skonfigurowana i utrzymywana przez Qlik, łącznie z działającym na niej systemem operacyjnym, narzędziami i usługami oprogramowania. Qlik Cloud i Forts współdziałają jako jedno rozwiązanie. Forts nie można używać bez wydania Qlik Sense Enterprise SaaS Qlik Cloud.

Ilustracja przedstawia przykład, w którym firma ma dzierżawę Qlik Cloud w Irlandii, w regionie UE. Firma ma też trzy forty w różnych krajach w regionie UE. Forty są urządzeniami wirtualnymi, które są lokalizowane razem z danymi firmy. Usługa Qlik Cloud jest hostowana przez Qlik, forty są hostowane przez klienta, ale Qlik utrzymuje zarówno dzierżawę, jak i Forts.

Hosting i utrzymanie Forts

Jak są hostowane i utrzymywane elementy wdrożenia Forts

Aby przeczytać o korzyściach z Qlik Forts, zobacz naszą stronę internetową: Qlik Forts.

Jak działają Forts

Poniższa ilustracja przedstawia podstawy koncepcji Forts. Podczas gdy dzierżawa w wystąpieniu Qlik Cloud może korzystać ze źródeł danych dostępnych za pośrednictwem publicznego Internetu, Forts są wdrażane za zaporą, dzięki czemu mogą uzyskiwać dostęp do prywatnych źródeł danych. Podczas otwierania aplikacji Forts w Qlik Cloud następuje przekierowanie do fortu i można z nią pracować w taki sam sposób, jak z aplikacją przechowywaną w Qlik Cloud. Forts nie wymagają połączeń przychodzących z Qlik Cloud — pracujesz z danymi tam, gdzie się one znajdują.

Wszystkie dane załadowane do aplikacji, która znajduje się w forcie, pozostaną w forcie i klientach, które są z nim połączone (zwykle przez prywatne połączenie sieciowe). W związku z tym dane klientów nigdy nie są przekazywane do Qlik Sense Enterprise SaaS ani żadnych innych usług osób trzecich i nie muszą być przesyłane przez publiczny Internet.

Dane zabezpieczone w fortach za zaporą sieciową

Jak dane klientów są zabezpieczane w Forts za zaporą sieciową

Aplikacjami Forts zarządza się w przestrzeniach w Qlik Sense Enterprise SaaS, tak jak innymi aplikacjami. Różnica w porównaniu do zwykłej aplikacji polega na tym, że aplikacja jest przechowywana w Twojej chmurze lub prywatnym centrum danych.

Na ilustracji przedstawiono kroki wykonywane, gdy użytkownik otwiera aplikację w przestrzeni Forts w Qlik Sense Enterprise SaaS. Użytkownik zostaje przekierowany do fortu, który znajduje się za zaporą sieciową w tej samej lokalizacji co dane. Doświadczenie użytkownika jest podobne jak podczas pracy z aplikacją obecną w zwykłej przestrzeni w Qlik Sense Enterprise SaaS. Kiedy aplikacja musi pobierać dane, na przykład podczas przeładowania, odbywa się to w forcie, a nie w Qlik Sense Enterprise SaaS.

Użytkownicy mają jeden punkt dostępu do wszystkich aplikacji, poprzez hub w Qlik Sense Enterprise SaaS. Przestrzenie Forts są oznaczone kolorem zielonym, a ikony zwykłych przestrzeni aplikacji są niebieskie lub czerwone.

Kilka przestrzeni może używać jednego fortu, ale może istnieć tylko jeden fort na przestrzeń.

Sekwencja zdarzeń, gdy użytkownik otwiera aplikację Forts

Kroki związane z otwieraniem aplikacji Forts
  1. Użytkownik otwiera Qlik Sense Enterprise SaaS.

  2. Użytkownik otwiera aplikację w przestrzeni Forts.

  3. Użytkownik zostaje przekierowany do fortu, za zaporą sieciową.

WskazówkaPrzekierowanie można zaobserwować na pasku adresu, na którym zmienia się adres URL.