Przeskocz do zawartości głównej

Ograniczenia

W porównaniu z Qlik Sense Enterprise SaaS niektóre funkcje nie są dostępne w Forts.

Zmiana aliasu dzierżawy

Zmiana aliasu dzierżawy nie jest obsługiwana w Forts. Jeśli zmienisz alias dzierżawy, musisz wykonać następujące czynności:

 • Usuń fort w Konsola zarządzania

 • Wdróż nowy obraz Forts w jednym z dostępnych środowisk

 • Utwórz nowy fort w Konsola zarządzania i użyj nowej konfiguracji uruchamiania w Forts Console

Qlik Sense Mobile SaaS

 • Aplikacja Qlik Sense Mobile SaaS do systemów iOS i Android nie jest kompatybilna z Forts. Jeśli używasz Forts, nie wpłynie to na dostępność aplikacji mobilnej, jednak aplikacje w przestrzeniach Forts na urządzeniach mobilnych nie będą dostępne.

Aplikacje

 • Nie można przenosić aplikacji między przestrzenią Forts a przestrzenią inną niż Forts.

 • Nie można przenosić aplikacji między przestrzeniami Forts, jeśli przestrzenie te należą do różnych fortów. Można jednak przenosić aplikacje między przestrzeniami należącymi do tego samego fortu.

 • W Forts nie można używać rozszerzeń takich jak Vizlib i Quick Table Viewer.

Alarmy

 • Alarmy służą do monitorowania danych oraz wykrywania wartości odstających i anomalii. Alarmy nie są obsługiwane w Forts.

Interoperacyjność z produktami zarządzanymi przez klienta Qlik

 • Dystrybucja aplikacji z Qlik Sense Enterprise on Windows nie jest obsługiwana w Forts.

 • Użytkownicy Forts nie mogą importować aplikacji wyeksportowanych z QlikView. Aplikacji QlikView nie można używać z Forts.

Rozszerzanie Forts

 • Qlik CLI jest interfejsem wiersza poleceń, który zapewnia dostęp do wszystkich publicznych interfejsów API Qlik Cloud poprzez wiersz poleceń. Qlik CLI nie jest obecnie obsługiwane.

Raportowanie z subskrypcjami

 • Raporty subskrypcji umożliwiają zaplanowanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających plik PDF preferowanego arkusza lub wykresu. Raporty z subskrypcją nie są obsługiwane w Forts.

Generowanie aplikacji On-demand i widoki dynamiczne

Aplikacje On-demand i widoki dynamiczne nie są obsługiwane w Forts.

 • Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w programie Qlik Sense Enterprise. Użytkownicy ustawiają zagregowane widoki magazynów danych big data i mogą identyfikować oraz ładować istotne podzbiory tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

 • Widoki dynamiczne umożliwiają bezpośrednią kontrolę nad zarówno źródłami analitycznymi, jak i czasem odświeżania danych w wizualizacjach.

   

Insight Advisor Chat

 • Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp. Wewnątrz aplikacji, która znajduje się w forcie, funkcja Insight Advisor Chat jest obsługiwana, ale nie przeszukuje wszystkich przestrzeni.

Notatki

 • Notatki z migawkami danych umożliwiają rejestrowanie osobistej narracji oraz współpracę z innymi. Nieobsługiwane w Forts.

Qlik Application Automation

 • Qlik Application Automation umożliwiają budowanie automatycznych przepływów pracy analityki i danych przy użyciu wizualnego interfejsu niewymagającego pisania kodu. Nie są kompatybilne z Forts.

Qlik Catalog

Qlik Catalog to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania danymi w przedsiębiorstwie, które upraszcza i przyspiesza gromadzenie, przygotowywanie oraz dostarczanie wiarygodnych, praktycznych danych użytkownikom biznesowym w całym przedsiębiorstwie. Nieobsługiwane w Forts.

Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer to lekka aplikacja systemu Windows, która umożliwia przesyłanie danych z lokalnych źródeł danych do dzierżawy Qlik Sense SaaS bez tunelowania przez zaporę. Nieobsługiwane w Forts.

Operacje związane z fortami

W Forts istnieją następujące ograniczenia operacji.

Skalowalność pozioma

 • Dostęp do portu można uzyskać za pośrednictwem przestrzeni Forts. Jedna przestrzeń może zawierać tylko jeden fort, ale ten sam fort może być używany w kilku przestrzeniach. Możliwość użycia więcej niż jednego fortu w celu zwiększenia pojemności wybranych przestrzeni nazywamy skalowalnością poziomą, a obecnie nie jest ona dostępna.

Uaktualnienia równoległe i czas uaktualniania

 • W Forts nie są obsługiwane uaktualnienia równoległe, czyli odbywające się bez żadnych przestojów, a także planowanie czasu uaktualnień.

Wysoka dostępność

 • Ochrona przed pojedynczym punktem awarii jest nieobsługiwana w Forts.