Przeskocz do zawartości głównej
Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność

NA TEJ STRONIE

Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność

Dzięki rozszerzonym aplikacjom i dedykowanej pojemności można pracować z większymi aplikacjami. Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność są przypisane do co najmniej jednej przestrzeni w hubie w Qlik Sense Enterprise SaaS. Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność mają ograniczenia, co oznacza, że przekroczenie pojemności wpływa na wydajność. Aby zakupić dodatkowe rozszerzone aplikacje i dedykowaną pojemność, można skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta Qlik.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje rozszerzonych aplikacji.

Dedykowana pojemność zapewnia dodatkową pamięć dedykowaną i wirtualny procesor w .CPU Opcjonalnie, za pomocą Qlik Sense Enterprise SaaS, można wybrać między 120 GB a 240 GB modułów pamięci. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) zawiera dwa moduły pamięci 240 GB. Organizacje Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) mogą wybrać dodatkowe moduły pamięci. Jeśli podczas przesyłania bardzo dużych plików danych wystąpią błędy szczytowego ograniczenia pamięci, rozważ zwiększenie pojemności dedykowanego silnika dostępnego w ramach subskrypcji. Pliki danych mogą mieć do 100 GB, jednak niektóre typy danych, zazwyczaj pliki QVD, mogą powodować ograniczenia pojemności w przypadku plików mających ponad 6 GB. Wynika to z wykorzystania pamięci niezbędnej do załadowania plików QVD do silnika.

InformacjaAby uzyskać więcej informacji na temat zakupu rozszerzonych aplikacji i dedykowanej pojemności, jak również szczegóły techniczne dotyczące dostępnych przydziałów, prosimy o kontakt z działem sprzedaży Qlik. Qlik zapewnia wsparcie w planowaniu oraz inicjowaniu rozszerzonych aplikacji i dedykowanej pojemności w dzierżawie SaaS.

Praca z rozszerzonymi aplikacjami i dedykowaną pojemnością

Rozważ poniższe wskazówki:

  • Przestrzenie z rozszerzonymi aplikacjami i dedykowaną pojemnością nie będą wyraźnie oznakowane w hubie Qlik Sense. Podczas planowania i inicjowania przestrzeni z rozszerzonymi aplikacjami i dedykowaną pojemnością należy używać nazw opisowych, na przykład Sprzedaż - dedykowana pojemność.
  • Aplikacje można przenosić ze standardowej przestrzeni do przestrzeni z rozszerzonymi aplikacjami lub dedykowaną pojemnością.
  • Aplikacje można przenosić z przestrzeni z rozszerzonymi aplikacjami lub dedykowaną pojemnością do przestrzeni standardowej. Należy pamiętać, że nie będzie można otworzyć aplikacji, jeśli przekroczy ona standardowy limit pamięci. Można nadal pobierać aplikację i przeglądać informacje o niej w hubie.
  • Jeśli rozszerzone aplikacje lub dedykowana pojemność zostaną usunięte z przestrzeni, aplikacja nie zostanie usunięta. Należy pamiętać, że nie będzie można otworzyć aplikacji, jeśli przekroczy ona standardowy limit pamięci.
  • Po przeładowaniu danych z przestrzeni przypisanej do rozszerzonych aplikacji lub dedykowanej pojemności przeładowanie nastąpi odpowiednio w odniesieniu do rozszerzonych aplikacji i dedykowanej pojemności.

Aby zapoznać się z opisem sposobu przypisywania rozszerzonych aplikacji lub dedykowanej pojemności do przestrzeni, zobacz Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność

Pojemność aplikacji

W poniższej tabeli przedstawiono obsługiwaną pojemność w przypadku aplikacji standardowych, aplikacji rozszerzonych i dedykowanej pojemności. Pojemność jest określona w Twojej subskrypcji.

Typ aplikacji Obsługiwany rozmiar aplikacji (w pamięci)
Aplikacje standardowe Do 5 GB
Rozszerzone aplikacje Do 10 GB
Dedykowana pojemność Do 50 GB