Przeskocz do zawartości głównej

Przejrzyj i przypisz uprawnienia użytkowników objętych aprowizacją w Qlik Cloud

Po rozpoczęciu aprowizacji w Azure i zakończeniu synchronizacji można wyświetlić użytkowników objętych aprowizacją oraz przypisać im dostęp i możliwości w Qlik Cloud.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uzyskaj dostęp do konsoli zarządzania Qlik Cloud dla swojej dzierżawy i kliknij opcję menu Użytkownicy pod nagłówkiem Nadzór w menu.

 2. W tabeli użytkowników wybierz Aprowizowano, aby wyświetlić objętych aprowizacją użytkowników z Azure.

  Wybierz Aprowizowano z tabeli użytkowników

  Użytkownicy objęci aprowizacją w Qlik Cloud są członkami grupy dodanej w krokach konfiguracji Azure.

 3. Opcjonalnie wybierz jednego lub więcej użytkowników i edytuj ich role lub zmień ich uprawnienia.

  Wybierz użytkowników
 4. Opcjonalnie wybierz kartę Uprawnienia i dodaj grupę do zestawu uprawnień.

  Dodaj grupę na karcie Uprawnienia
 5. Dla każdej roli zabezpieczeń możesz rozwinąć rolę i przypisać użytkowników oraz grupy. Aby przypisać grupę, kliknij Grupy, a następnie Przypisz.

  Rozwinięta rola na karcie Uprawnienia
 6. W oknie dialogowym Przypisz grupy wyszukaj grupę do dodania, wybierz ją i przypisz. W poniższym przykładzie przypisano wszystkim członkom grupy Bounty Hunters rolę AnalyticsAdmin.

  Okno dialogowe Przypisz grupy

Po skonfigurowaniu SCIM i automatycznej aprowizacji można dodawać, aktualizować i usuwać użytkowników Qlik Cloud ze scentralizowanej konsoli obsługi administracyjnej w Microsoft Azure.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!