Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przełączanie z Qlik Account na firmową konfigurację IdP

Poniższa procedura opisuje metodę przełączania się z Qlik Account, dostawcy tożsamości (IdP) zapewnianego przez Qlik, na wybraną przez siebie firmową konfigurację IdP. IdP musi obsługiwać OpenID Connect (OIDC).

Proces przełączania dostawcy IdP dla wszystkich użytkowników jest oparty na adresie e-mail.

InformacjaPrzy zmianie IdP najlepszą praktyką jest używanie adresu odzyskiwania, aby uniknąć ryzyka utraty dostępu podczas zmiany.

Usuwanie tabeli Dostęp do sekcji przed konfiguracją firmowego dostawcy IdP

Przed skonfigurowaniem swojego firmowego dostawcy IdP należy usunąć lub wykomentować tabelę Dostęp do sekcji ze wszystkich aplikacji, a następnie ponownie ją załadować.

Po aktywowaniu firmowego dostawcy IdP można odtworzyć usuniętą tabelę Dostęp do sekcji lub usunąć wcześniej dodane komentarze, korzystając z nowych identyfikatorów dostarczonych przez nowo skonfigurowanego dostawcę IdP. Konieczne jest ponowne załadowanie tabeli w modelu danych.

Informacje na temat dostępu do sekcji, patrz Zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu instrukcji Section Access.

Konfiguracja firmowego dostawcy IdP

Skonfigurowanie firmowego dostawcy IdP po pewnym czasie używania Qlik Account może wymagać zwrócenia szczególnej uwagi na następujące elementy w celu zmapowania zawartości (aplikacji, przestrzeni itp.) dla zaproszonych przez Ciebie użytkowników Qlik Account przechodzących na firmowego dostawcę IdP.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Skonfiguruj interaktywnego dostawcę IdP w funkcji Konsola zarządzania — zob. Dostawcy tożsamości.

 2. Przetestuj przepływ weryfikacji i upewnij się, że wynik jest pozytywny. Jako administrator dzierżawy sprawdź ręcznie, czy oświadczenia email oraz email_verified są obecne i mają wartość true. Jest to istotne dla pomyślnego zmapowania zawartości po przełączeniu. Nie aktywuje jeszcze IdP.

 3. Sprawdź dzierżawę na liście Użytkownicy za pośrednictwem funkcji Konsola zarządzania.

 4. Zidentyfikuj użytkowników, których aktualny adres e-mail nie zgadza się z firmowym adresem e-mail. Po przełączeniu IdP w celu zachowania zawartości adresy e-mail powinny być zgodne.

 5. W przypadku użytkowników, którch adresy nie zgadzają się administrator dzierżawy musi ręcznie przenieść zawartość na nowe konto.

 6. Ponownie sprawdź listę użytkowników za pomocą funkcji Konsola zarządzania i zobacz, czy prawidłowe firmowe adresy e-mail są teraz przypisane do wszystkich użytkowników.

 7. Aktywuj interaktywnego dostawcę IdP.

 8. Otwórz nową instancję przeglądarki lub okno incognito, aby uniknąć konfliktu z istniejącymi sesjami logowania. Przejdź pod adres URL dzierżawy (<tenant>.<region>.qlikcloud.com/login) i sprawdź, czy zostaniesz przeniesiony do nowego interaktywnego dostawcy IdP.

 9. Zaloguj się i przejdź do huba. Upewnij się, że zawartość Qlik Account pozostaje dostępna dla użytkownika.

 10. Otwórz funkcję Konsola zarządzania i sprawdź, czy użytkownik ma nowy podmiot IdP przypisany do istniejącego identyfikatora użytkownika.

 11. Sprawdź, czy przypisania licencji w funkcji Konsola zarządzania są nadal ustawione poprawnie dla wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się do nowego firmowego IdP.

 12. Odtwórz tabele Dostęp do sekcji, patrz Usuwanie tabeli Dostęp do sekcji przed konfiguracją firmowego dostawcy IdP.

InformacjaUsunięcie lub wyłączenie interaktywnej konfiguracji IdP powoduje powrót do Qlik Account, patrz Dostawcy tożsamości.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!